Högre kvalitetskrav på skolmaten i ny upphandling

Barn och elever i Solna stads verksamheter behöver god och näringsriktiga måltider för att orka hela dagen. Nu har det fattats tilldelningsbeslut av leverantör av mat till stadens förskolor och skolor, med nya högre kvalitetskrav. Barn- och utbildningsnämnden fattade tilldelningsbeslut den 14 juni 2018. Givet att beslutet inte överprövas tecknas avtal med Sodexo AB tidigast den 26 juni 2018.

Måltiden har betydelse för hälsan, men är också en förutsättning för trivsel och lärande. Varje dag ska barn och elever erbjudas en näringsriktig måltid som är anpassad för den åldersgrupp som ska äta maten och den ska så långt som möjligt vara lagad från grunden.

– Det är viktigt att eleverna äter av den mat som serveras eftersom det är en förutsättning för att orka hela skoldagen. Nu gör vi en stor satsning på godare skolmat med högre kvalitet, säger Marianne Damström Gereben, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Solna stad.

Nya satsningar

De nya satsningarna syftar i huvudsak till att skapa en mer hållbar måltid och till att få fler barn och elever som äter sig mätta. Dessa satsningar är bland annat:

 • Populära rätter garanteras i menyn
 • Veckans soppa serveras dagligen på alla grundskolor som komplement till huvudrätterna
 • En matig sallad serveras dagligen som komplement till huvudrätterna
 • Utökade öppettider i matsalen
 • Djurskyddskrav som motsvarar svensk lagstiftning gällande allt kött som serveras
 • 80% av inköpt frukt ska vara ekologisk
 • Belastningen på miljön ska minska genom hållbara produktval, effektiva leveranser, källsortering, säsongsanpassning och arbete för minskat matsvinn
 • Leverantören ska varje vecka lyfta hållbarhet ur en pedagogisk synvinkel genom information i matsalarna

– Fler barn och elever ska vara nöjda med maten som serveras i våra verksamheter. Inför den nya upphandlingen har vi genomfört en rad insatser så som studiebesök, leverantörsträffar och i dialog samt workshop med elever. Det har gett oss en bra bild över vad som fungerar och vad som behöver förbättras, säger Alessandra Wallman förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad.

Fakta om upphandlingen

 • Upphandlingen berör 17 förskolor, 9 grundskolor samt gymnasiet.
 • I och med att Råsunda centralskola innefattas i upphandlingen kommer fler portioner att lagas inom Solna. Förvaltningen gör bedömningen att skolans tillagningskök ger ett tillskott på ca 1 100 portioner dagligen.
 • Avtalet planeras träda i kraft 2019-01-01
 • Barn- och utbildningsnämnden fattade tilldelningsbeslut den 14 juni 2018. Givet att beslutet inte överprövas tecknas avtal med Sodexo AB tidigast den 26 juni 2018.
Dela: