Hemsö Fastigheter har tecknat hyresavtal med Raoul Wallenbergskolan om skolan i Järvastaden

Hemsö Fastighets AB kommer att bygga, äga och förvalta den nya skolan i Järvastaden i Solna. Det stod klart efter att kommunstyrelsen i augusti har fattat beslut om tomträttsavtal och andra avtal, som innebär att projektet kan genomföras. Nu har Hemsö Fastigheter tecknat hyresavtal med Raoul Wallenbergskolan, som har för avsikt att driva den nya skolan.


Här kommer den nya skolan att ligga.

Hemsö Fastigheters hyresavtal innebär att Raoul Wallenbergskolan kommer att driva förskola och skola med plats för minst 500 elever från förskoleklass till årskurs 6 under förutsättning att Skolinspektionen ger tillstånd till verksamheten. Skolan och förskolan ska vara klar till höstterminen 2017. Skolan är möjlig att bygga ut på tomten om det skulle visa sig finnas behov av det.

- Vi har tillsammans med Hemsö fastigheter utvecklat ett nytt och spännande skolkoncept under devisen "Skolan mitt i byn" och därmed är vår ambition att skolan ska bli en naturlig mötesplats i Järvastaden, säger Maria Ljungkvist, VD för Raoul Wallenbergskolan.

Raoul Wallenbergskolan är ett stabilt och långsiktigt friskoleföretag med god ekonomi, som ägs av International Swedish School AB. Idag driver Raoul Wallenbergskolan förskolor och/eller skolor i Skövde, Bromma, Mariehäll, Uppsala och Skokloster.

Raoul Wallenbergskolan kommer att vända sig till barn och ungdomar i Järvastaden, som kommer att ha företräde till skolan. Raoul Wallenbergskolan har en allmän inriktning på utbildningen (ingen specialinriktning) och lägger stort fokus på att integrera fritidsaktiviteter med undervisningen.

Nästa steg är att Raoul Wallenbergskolan ska söka tillstånd hos Skolinspektionen för att få bedriva skolverksamhet i Järvastaden. Innan Skolinspektionen fattar beslut i frågan kommer Solna stad genom barn- och utbildningsnämnden att yttra sig i frågan.

Här kan du läsa mer om Raoul Wallenbergsskolan i Järvastaden.

Dela: