Handlingsplan för digitalisering

Barn- och utbildningsnämnden i Solna stad tog vid senaste sammanträdet beslut om en handlingsplan för digitalisering av grundskolan 2016-2018.

Digitaliseringen av skolorna i Solna är ett av verktygen för att uppnå barn- och utbildningsförvaltningens vision att alla elever ska nå sin fulla potential. För att detta ska bli möjligt ska skolorna skapa kreativa, trygga och moderna lärmiljöer. Rätt använd ger digitaliseringen möjlighet till en kunskapsbaserad lärmiljö som är inspirerande, motiverande och framtidsinriktad.

I sådana miljöer är digitala verktyg en naturlig del. De ger möjligheter till ökad variation, samarbete och individanpassning. För elever med ett annat modersmål än svenska eller elever med en funktionsnedsättning, kan en digitaliserad lärmiljö höja kvaliteten och motivationen till lärandet. Elever kan hitta nya möjligheter att uttrycka sig, utforska och uppfatta världen.

Kartläggning

För att vara rätt förberedda på vad digitaliseringen innebär, har de kommunala skolorna genomfört en kartläggning av IT-mognaden. Denna visade fyra centrala utvecklingsområden:

  • Infrastruktur och resurser
  • Skolans ledarskap och styrning
  • Professionens praktik och kompetens
  • Elevernas lärande och utveckling

I handlingsplanen för digitaliseringen av Solna stads grundskolor, finns förslag på aktiviteter inom de fyra utvecklingsområdena. Också riktlinjer för dokumentation och kommunikation i användandet av Office 365 har tagits fram. Office 365 är en tjänst som elever och pedagogisk personal kommer att använda som kombinerar molntjänster med lokalt installerade program på datorn.

Ladda ner handlingsplanen för digitalisering av grundskolan (PDF-dokument, 139 kB)

Fler artiklar om digitalisering i Solnas förskolor och skolor

"Digitalisering innebär mer än att ersätta papper och penna med teknik"

Digitaliseringen fortsätter under hösten

Digitalisering i förskolan

Pedagog Solna

I bloggen Pedagog Solna kan du följa digitaliseringen i Solna stads skolor.


Dela: