Hämtning av farligt avfall på Solnas skolor

Gamla lysrör, färgburkar och kasserat material från kemisalarna var bara en del av det avfall som hämtats från skolorna i Solna för att destrueras eller återvinnas.

Skolsal

Barn och unga är extra känsliga för exponering av skadliga ämnen. Därför arbetar Solna stad med att göra förskolor och skolor kemikaliesmarta. Miljön som barn och elever tillbringar stora delar av dagen i, ska vara fri från gifter.

Tidigare har farligt avfall samlats ihop och forslats bort från stadens förskolor och nu har skolorna genomgått samma sak. Skolornas personal har under ledning av vaktmästare arbetat med att sortera vad som innehåller farliga ämnen och som skolan vill göra sig av med. Strax efter sommaravslutningen hämtades allt och kördes bort för att destrueras eller återvinnas.

Arbetet att skapa kemikaliesmarta förskolor har pågått i Solna sedan 2014 och flera olika insatser har genomförts. 2015 utökades arbetet till att även omfatta skolorna och en åtgärdsplan med 15 åtgärder inom fyra olika områden togs fram. Förutom personal från barn- och utbildningsförvaltningen, arbetade representanter för stadsledningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och föräldrar med planen.

Åtgärderna har grupperats i de fyra olika områdena "Rensa bort och fasa ut", "Upphandling och inköp", "Byggnad och utomhusmiljö" och "Utbildning och information".

Läs mer om åtgärdsplanen i artikeln "Det kemikaliesmarta arbetet utvidgas" eller ladda ner och läs Åtgärdsplan för att minska kemikalier i förskola och skolalänk till annan webbplats

Varningsskyltar

Läs mer om Solnas arbete med att skapa kemikaliesmarta förskolor och skolor.

Dela: