Gemensam kompetensutveckling av stadens lärare

Fortbildning behövs för att utvecklas i sin yrkesroll. För stadens lärare handlar det också om att fortbildningen ska bidra till ökad uppfyllelse av kunskapskraven för eleverna. I Solna stad finns ett stort engagemang för att för att skapa en likvärdig skola och som ett led i detta kompetensutvecklas stadens lärare gemensamt.

Flera satsningar görs för att skapa bättre förutsättningar inom skolan i Solna stad, en av dessa satsningar är gemensam fortbildning av stadens lärare. Fortbildningen genomförs för att skapa likvärdighet och en ge en gemensam bas att utgå ifrån i det fortsatta arbetet inom och mellan skolorna.

- Det är både viktigt och roligt att fortbildas tillsammans. Kompetensutveckling ger oss uppdaterad kunskap och vi får del av den senaste forskningen inom olika områden. Samtidigt får vi också en gemensam grund att stå på som vi sedan kan utgå ifrån i våra pedagogiska diskussioner och i det dagliga arbetet på skolorna, säger Susanne Perjons lärare på Ekensbergsskolan.


Foto: Solna stad

Aulan var nästan full i Solna gymnasium när stadens alla lärare samlas vid föreläsningen med forskaren och författaren Alva Appelgren. Föreläsningen handlade om faktorerna som påverkar en persons motivation. Om vilken typ av beröm, eller feedback, som får människor att utvecklas, vilket kan vara bra ett stöd i en pedagogs vardag.

- Gemensam fortbildning och kollegialt lärande, när våra pedagoger reflekterar och stöttar varandra och utbyter erfarenheter, ligger som en grund för kompetensutveckling av stadens lärare. Genom att lärarna delar erfarenheter och har pedagogiska diskussioner så förstärks och förbättras undervisningen i klassrummet och då gynnas elevernas lärande och leder till en ökad uppfyllelse av kunskapskraven, säger Sofia Nybom, tf chef avdelningen för utveckling och lärande i Solna stad.

Fler gemensamma fortbildningsinsatser under 2018 inom:

Dela: