Fyll på med språk

I förskolan sker utveckling av språket hela dagen, vid måltider, påklädning, i leken och sagostunden. Pedagogerna behöver fokusera på språket och vara medvetna om hur de använder det tillsammans med barnen.

Föreläsare Veli Tuomela

I september samlades all personal från de kommunala förskolorna i Solna för att lyssna på fil dr Veli Tuomela. Föreläsningen handlade om hur man utvecklar barnens språk i förskolan.

- Bästa sättet att arbeta med språkutveckling är genom samspel och kommunikation mellan barn och vuxen, menar Veli Tuomela. Utgå från förskolans vardag med rutinsituationer och aktiviteter som grund för det professionella språkutvecklande arbetssättet.

Fem språkpedagogiska principer är grunden för att stimulera barnens språkutveckling i förskolan. Dessa har filosofie doktor Veli Tuomela kommit fram till efter mångårig erfarenhet och forskning. Pedagogerna behöver till exempel reflektera över och fylla rutinsituationer och aktiviteter med mycket tal och ett varierat språk. Barnen behöver också få nya upplevelser tillsammans med andra.

- Det är mycket som är samma varje dag i förskolan, säger Veli Tuomela. Då blir språket väldigt lika. Som vuxen behöver man fylla på med ord man inte använder varje dag.

Personalen fick uppmaningen att tänka på de ord de inte använder och börja använda dem. Det är bra att hitta synonymer för att berika språket.

- Ofta pratar personal i förskolan på en för enkel nivå för barnen, berättar Veli. Då utvecklas inte språket.

För att barnens språk ska utvecklas behöver personalen även stimulera och utmana språkutvecklingen utifrån barnets språknivå. Det är också viktigt att undvika att vara övertydlig med kroppsspråk, gester och bilder.

Att föreläsningen var uppskattad av personalen märktes på skratt och reflektioner. Många gick därifrån fyllda av inspiration.

- Många tankar väcktes hos mig kring språkutveckling i vardagsarbetet, säger Anna Karlsson, pedagogisk utvecklingsledare i Bergshamra och Tallbacka förskoleenhet. Nu ser vi fram emot att arbeta vidare med språkutveckling, både med personalen och med föräldrarna.

Läs mer om språkutvecklande arbete i Solna

Strategi för språkutveckling i Solnas förskolor och skolor (PDF-dokument, 2,9 MB)

Dela: