Fridensborgs förskola har flyttat verksamheten till Ringens förskola

Den 15 december flyttade Fridensborgs förskola in sin verksamhet på Ringens förskola. Därmed lämnar staden förskolans lokaler.

Det finns sedan tre år ett väl utarbetat samarbete mellan Fridensborgs förskola och Ringens förskola. Flytten bidrar till en utökad möjlighet till samarbete och utveckling av båda verksamheterna. Fridensborgs förskola ingår nu i Ringens verksamhet.

Barn och pedagoger har under hösten gjort regelbundna besök på Ringens förskola. Under besöken har barnen fått leka på gården, besöka lokalerna samt bekanta sig med kompisar och pedagoger på Ringen. Pedagogerna har också berättat sagor om att flytta samt haft en nära dialog med barnen och med vårdnadshavare. Förskolechefen kommer att säkerställa att arbetet fortgår och kontinuerligt följs upp.

Allt material på Fridensborgs förskola har flyttat med till lokalerna på Ringens förskola och de nya lokalerna ska bli inspirerande och vara ett stöd för att utveckla barnens lärande och utveckling.

Dela: