Matematik i framkant

I ett av klassrummen på Ekensbergsskolan sitter lärare från förskoleklass till och med årskurs tre laddade inför dagens utbildning och workshop i Singaporematematik. Ett projekt har startat på skolan med målet att höja elevernas kunskapsnivå i matematik.

Lärare håller upp uppgiftsblad
Lärarna på Ekensbergsskolan delar med sig av sitt matematikmaterial. Foto: Solna stad

- Vi har valt att arbeta med Singaporematte eftersom i internationella studier som PISA och Timss ligger elever från Singapore i topp. Dessa elever har också visat sig vara nöjdast med undervisningen i matematik, säger Anne Rönnberg, chef på utbildningsförvaltningen i Solna stad.

I Singapore används hela tiden konkret material på alla nivåer, därefter tar läraren det till en abstrakt nivå. Man arbetar till exempel med klossar i olika former, knappar, stavar med mera. Eleverna får lösa problem tillsammans och enskilt och det språkutvecklande arbetet är en viktig del av undervisningen.

Inför dagens workshop har lärarna testat olika ankaruppgifter med eleverna. Ankaruppgifter går ut på att ge eleverna ett problem som de ska lösa tillsammans i grupp. Uppgiften ska utgå från lektionens mål och bygga på elevens intressen. Det ska också få eleverna att börja ställa frågor och utforska matematiken. Till exempel har lärare x tagit fram en prisuppgift med fidgetspinners, något som många elever är intresserade av idag.

- Eleverna tyckte det var väldigt roligt samtidigt som de lärde sig om pengar och priser, säger Monica Åsander, lärare.

Lärare visar elevs arbete med fidgetspinners
Fidgetspinners är populärt bland elever och lärarna har gjort uppgifter att lösa kopplat till dessa. Foto: Solna stad

Först efter att eleverna själva testat ett problem och kommit med olika lösningar har läraren genomgång. Genomgången utgår från elevernas lösningar som de presenterar och diskuterar i klassrummet. På lektionerna är alla elever aktiva och läraren kan anpassa nivån utifrån varje individ och uppmuntra eleven att ta nya steg i sitt kunnande.

- Metoderna ger eleverna goda möjligheter att utveckla sitt språk och fungerar även väldigt bra för den som håller på att lära sig svenska, säger Lina Rool, lärare.

Singaporematematik är en välbeprövad metod som har använts i många år och visat toppresultat. Lärarna på Ekensbergsskolan får utbildning och tillgång till ett tydligt stödmaterial. De har, under lednig av utvecklingsledare skola, regelbundna träffar för att dela med sig av framgångar och eventuella problem. Dessutom har staden skapat en materialbank där lärarna delar med sig av eget matematikmaterial.

- Eleverna ska både förstå och kunna räkna matematik. Nu får eleverna möjlighet att räkna efter den metod som visat sig mest framgångsrik i världen, säger Sofia Nybom, utvecklingsledare skola i Solna stad.

Dela: