Framgångsrikt projekt lockar solnaungdomar till skolbänken

Solna erbjuder ungdomar, som varken studerar eller arbetar, aktiv coachning för att komma tillbaka till studier eller arbete. Efter ett år har 85 procent av ungdomarna kommit tillbaka till skolbänken eller arbete.

- Det är roligt att se att nya metoder som prövats inom projektet, exempelvis att nå ungdomar på facebook, har haft så bra genomslag. Umbrella visar att det med engagemang och nya metoder går att motivera ungdomar att ta ansvar för sin framtid, säger Arion Chryssafis, skolkommunalråd i Solna.

Projekt Umbrella syftar till att erbjuda rådgivning för ungdomar som varken arbetar eller studerar. Under det första läsåret identifierat 155  ungdomar i åldern 16 till 20 år vars sysselsättning varit oklar. 89 elever har börjat på gymnasiet efter kontakt med coachen, 10 ungdomar arbetar, 34 ungdomar har andra lösningar på gång och 22 ungdomar var oanträffbara eller vill inte ha kontakt med projektet.

Dela: