Förskolor och skolor släcker för att upplysa

Dagarna runt den 25 mars kan hela världen vara en del av Earth Hour. För att uppmärksamma och lära mer om klimatfrågan gör förskolor och skolor i Solna olika aktiviteter och insatser både under veckan och kontinuerligt under året.

Glada elever uppmärksammar earth hour
Foto: Susanne Perjons, Ekensbergsskolan

På lördag är det återigen dags för Earth hour, världens största klimatmanifestation då vi symboliskt släcker lamporna som en påminnelse om vad vi själva kan göra för att minska klimatpåverkan. Flera av stadens skolor och förskolor uppmärksammar evenemanget, som exempelvis Ekensbergsskolan.

- Vi har alltid tittat på årets film och tidigare års nedsläckningar som finns hos WWF. Även när den nya filmen släpps för årets släckning så tittar vi på den, säger Susanne Perjons, lärare på Ekensbergsskolan.

Kemikaliesmart förskola och skola

Klimatet räddas inte på en timme, miljöarbetet måste naturligtvis pågå varje dag. Solna stad arbetar tillsammans med föräldrar och personal för att göra skolor och förskolor kemikaliesmarta och minska mängden ohälsosamma ämnen i barnens miljö. Utbildningar och stödmaterial har tagits fram för förskolorna, och material till skolorna är på gång. När förskolorna köper nytt handlar de kemikaliesmarta möbler och leksaker för både barnens och miljöns skull.

- Vi har avtal att följa och det är inte alltid lätt att hitta vad som klassas som kemikaliesmart, men alla tänker mer giftfritt och miljövänligt idag, säger Kerstin Isaksson, ledningsstöd i Granbacka förskoleområde. Vi tar heller inte emot material som leksaker, möbler eller dylikt från vårdnadshavare eller andra eftersom vi vill veta att de material vi har i förskolemiljön passar för barnen.

- Utifrån miljöhänsyn när det gäller textiltillverkning så försöker jag, så långt det är möjligt, köpa tyger som är ekologiska / Fairtrade, berättar Eva Larsdotter, bild- och textillärare på Ekensbergsskolan. Vi jobbar även med återbruk där eleverna får tillverka något av gamla kläder, dukar eller annat. I år 4 får eleverna tillverka kassar i tyg utifrån syftet att få kunskap kring hur plastkassar förstör hav och sjöar.

Grön flagg för hållbarhet

Ett annat exempel på miljöarbete är förskolans engagemang i programmet Grön Flagg som handlar om hållbarhetsfrågor. En betydande andel av verksamheternas barn och unga deltar även i de skräpplockaraktiviteter som samordnas av Grön Flagg, för att uppmärksamma vikten av att ta hand om miljön.

Mat blir biogas

I skolor blir det en del matavfall och för att det inte ska gå till spillo utan istället bidra till att minska koldioxidutsläppen omvandlas det till biogas. Enligt WWF kan 1000 kilo matavfall ge lika mycket biogas som 110 liter bensin och genom att byta bensin mot biogas så minskas utsläppen av koldioxid med över 70 procent.

Dela: