Föräldrainitiativ ger mer ekologisk frukt

80% av den frukt som serveras på förskolorna och skolorna i Solna ska vara ekologisk. Det blev resultatet efter att några engagerade föräldrar hört av sig till staden och påtalat fördelarna med ekologisk frukt.

barn

Livsmedelsverket menar att barn bör äta 400 gram frukt och grönt om dagen, oavsett om det kommer från konventionella eller ekologiska jordbruk. I de mätningar som livsmedelsverket genomför finns det oftast så små mängder bekämpningsmedel kvar i frukter att de inte påverkar hälsan. Det kan ändå finnas fördelar med att äta ekologisk frukt, till exempel ur miljösynpunkt, för att värna om de som arbetar i odlingen och för att ta det säkra före det osäkra.

Efter att några föräldrar i Råsundaområdet påtalat fördelarna med ekologisk frukt, skapade Solna stad en arbetsgrupp med representanter från staden, från matleverantören Sodexo och föräldrar med barn i Solnas förskolor och skolor.

- Vi är glada att Solna stad lyssnat på oss föräldrar och vi ser fram emot fler steg mot kemikaliesmart förskola och skola, säger Elin Stenberg och Johan Sagnert, föräldrarådsrepresentanter i Solna stads förskolor och skolor.

Utifrån vetskapen att barnen är de som är mest känsliga för skadliga kemikalier utgår arbetsgruppen från försiktighetsprincipen och har undersökt om andelen ekologisk frukt på förskolorna går att öka genom smartare planering.

- Det är extra roligt att arbeta ihop med både staden och föräldrar kring kvalitetsutveckling, vilket vi gärna fortsätter med i många olika frågor, säger Thomas Andersson, distriktschef Sodexo.

I dag är andelen ekologisk frukt som serveras på Solnas förskolor och skolor cirka 40%. Arbetsgruppen har utifrån detta kommit fram till några konkreta målsättningar:

  • HT 2016 ska minst 75 % av all frukt som serveras vara ekologisk
  • VT 2017 ska minst 80 % av all frukt som serveras vara ekologisk

– Det är positivt att ett föräldrainitiativ leder fram till en konkret och bra åtgärd. Barns hälsa är alltid högsta prioritet, säger Marianne Damström-Gereben (L), ordförande Barn- och utbildningsnämnden.

Under höstterminen kommer fler satsningar på temat hållbarhet att presenteras.

Läs mer om bekämpningsmedel i frukt på Livsmedelsverkets webbplats

Dela: