Fokus på måluppfyllelse ger resultat

I oktober publicerades undersökningen "Bästa skolkommun" från Lärarförbundet. Solnas projekt med hållbar arbetshälsa och fokus på måluppfyllelse i skolan har gett goda resultat visar undersökningen.


Bild: Casper Hedberg

Lärarförbundet har genomfört undersökningen i 13 år. I den mäts bland annat betyg i årskurs nio, lärares hälsa och resurser till undervisningen.

- Det är glädjande att elevernas meritvärden har ökat, att fler kan gå vidare till den utbildning de önskar och därefter till högskolan, säger Anne Rönnberg, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Det visar att vårt fokus på måluppfyllelse har gett resultat.

Alla lärare i grundskolan har under några år fått möjlighet att delta i nätverk och föregående år i en utbildning i bedömning och betygssättning. Det innebär en ökad kompetens inom bedömning för lärande för såväl elever som för lärarens utveckling.

- Att vidareutbilda lärare ser vi som en framgångsfaktor för elevernas resultat, menar Marianne Damström-Gereben, ordförande för barn- och ubildningsnämnden. Det är av stort värde att ge våra lärare möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis kollegialt lärande och olika utbildningar. Vi arbetar även med en rekryteringsstrategi för att ta oss an den framtida lärarbristen.

Strukturbidraget har i många skolor använts för att täcka upp med fler lärare i klasserna. Det kan påverka det ökade meritvärdet.

Solnas projekt med hållbar arbetshälsa och att flera skolor organiserar sig med ämneslärare, även i yngre åldrar har bidragit till ökad friskhet. På sikt kan det bidra till att meritvärdet förbättras ytterligare.

- Vad gäller löner måste vi se efter i vilken lärargrupp vi inte följer löneutvecklingen, säger Marianne Damström-Gereben. Det är en viktig faktor som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete.

Dela: