FN-dag 2016 i Solnas förskolor och skolor

Tema för FN-dagen 2016 var utbildning och precis som tidigare år uppmärksammades dagen i Solnas förskolor och skolor.

fn-flagga

På förskolan Backen uppmärksammades FN-dagen genom att barn och personal talade om vår planet. Förskolebarnen hjälptes åt att leta upp landet Sverige på en jordglob och även att titta på de andra länderna och gissa hur många det finns på vår planet.

Ulrika Lamberg som arbetar på Backen, berättade att det också varit prat och arbete, om olika nationaliteter och alla människors lika värde. Dagen avslutas med att barnen tillverkade flaggor till ett flaggspel.

Mathan Ravid föreläste för årskurs 7-9

På Skytteholmsskolan inleddes dagen för årskurs 7-9 med en föreläsning om rasism och antirasism med Mathan Ravid från Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Mathan Ravid talade om och visade exempel på hur enkelt det är att luras på nätet och i media, bland annat om hur farliga tvättbjörnar egentligen är och att de just nu håller på att invadera Sverige.

Mathan Ravid
Mathan Ravid från SKMA på Skytteholmsskolan.

– FN-dagen den 24 april är en bra dag att uppmärksamma att det finns främlingsfientlighet och rasism i vårt samhälle och sprida ett mer positivt budskap till skolans elever men även till andra generationer, menar Nemo som var en av eleverna som lyssnade på föreläsningen.

Återstoden av förmiddagen ägnade eleverna åt mindre projekt med FN-anknytning och under eftermiddagen tittade klasserna på filmer som diskuterades i klassrummen.

Barnkonventionen på Bergshamra

På Bergshamraskolan arbetade skolans yngre elever med FN-dagen på lite olika sätt beroende på årskurs. Elevernas arbete handlade om Barnkonventionen. Alla fick varsin bok från Rädda Barnen som handlar om konventionen.

Ladda ner boken Det här är dina rättigheter (PDF-dokument, 1,7 MB)

Alla elever i årskurs F-3 samlades efter lunch i idrottssalen för en gemensam sångstund som avslutades med att alla tillsammans sjöng Cornelis Vreeswijks "I natt jag drömde". Förskolebarnen viftade med sina flaggor, med FN:s flagga på ena sidan och Sveriges på den andra.

fn-flagga
Denna fina FN-flagga har Alfred i klass F B på Bergshamraskolan gjort.

Ekensbergsskolan

På Ekensbergsskolan diskuterades barnkonvention i klasserna och runt om på skolan sattes elevernas egna fredsduvor upp. Vid en samling för alla klasser framförde några elever en sång som skolans musiklärare Kristoffer Jonsson komponerat.

Detta var några korta exempel på vad som hände på skolor och förskolor runt om i Solna på FN-dagen den 24 oktober 2016. Dagen firas till minne av att FN-stadgan trädde i kraft denna dag 1945.

Aulasamling för årskurs 7-9 på Tallbacka

För de äldsta eleverna på Tallbackaskolan blev det FN-tema den 25 oktober istället för FN-dagen. Under samlingen fick eleverna lära sig mer om FN med hjälp av filmer och presentationer gjorda av elever från elevens val i ämnet SO. Åhörarna fick också lyssna till bandet "förbandet" som består av elever ur årskurs 9. De spelade och sjöng en fantastisk akustisk version av låten "Radioactive".

Samlingen avslutades med en uppskattad musikvideo som var en del i ett musikprojekt som görs i årskurs 8.

förbandet
Samlingens konferencier och delar av bandet "Förbandet" - Athina,
Felicia, Elin, Isabelle, Alicia och Andreas.

Dela: