Flera internationella samarbeten i Solnas skolor

Flera av Solnas kommunala skolor har inlett samarbeten med skolor runt om i världen för att utbyta erfarenheter samt för möjlighet att ta del av och lära sig andra kulturer och träna språk.


Lena Lundström och rektor Liu Guoxiong 刘国雄 vid undertecknandet av samarbetsavtalet mellan Ulriksdalsskolan och Affiliated High School of UIBE. Foto: Solna stad

- Det finns flera vinster med att arbeta med internationella samarbeten. Arbetet ger nya möjligheter till lärande för lärare, rektorer och barn- och utbildningsförvaltningen. Skolors fokusområden är liknande över hela Europa och vi har mycket att lära av varandra. För unga har utbytet en stor påverkan på studier och yrkesval och ger möjlighet att utmana egna gränser och växa som människa, säger Monika Rosenqvist, Solna stads internationella samordnare.

Skolor i Sverige och Kina utbyter erfarenheter

Ulriksdalsskolan är hela skolan på olika sätt delaktig i samarbetet med kinesiska The Affiliated High School of UIBE i Beijing. Skolorna utbyter erfarenheter om framgångar och utvecklingsområden för att utveckla sina verksamheter.

Utbytet mellan skolorna har pågått under flera år och har nu tilldelats medel från Atlas partnerskap vilket bland annat innebär att 15 elever från skolan kan delta på en studieresa till Kina under våren 2018. Syftet med resan är att ge eleverna ett språkligt, socialt och kulturellt utbyte som kan leda till ökad förmåga att möta andra människor från hela världen. Skolan kommer inför resan även att erbjuda flera olika aktiviteter inom ramen för elevens val och där träna bland annat presentationsteknik och källkritik.

- Vi vill skapa förutsättningar för elevernas framtida studier och yrkesval genom att bygga broar mellan länder, säger Lena Lundström, rektor på Ulriksdalskolan.

Skolambassadör och juniorambassadörer ökar kunskaper om EU

internationella kommittén samt susanna och rektor Katarina
Arion Chryssafis, ordförande internationella kommittén, Marianne Damström Gereben, ordförande barn- och utbildningsnämnden, Katarina Koto, rektor Skytteholmsskolan, Ann Linde, EU-minister och Susanne Boström, skolambassadör på Skytteholmsskolan under Europadagen. Foto: Solna stad

Försteläraren Susanne Boström på Skytteholmsskolan är Solnas skolambassadör för EU. Hon inspirerar och stödjer kollegor och elever i arbetet med att undervisa om EU och Europa. De får även kunskaper om de möjligheter till samarbete och utbyte som EU-medlemskapet ger. Flera lärare på Skytteholmsskolan har varit med och anordnat utbyten med andra skolor runt om i Europa, till exempel i Valmiera, Paris och Alicante. Vissa klasser har haft samarbetsprojekt med andra skolor runt om i Europa på e-twinning. Syftet har varit att öka kunskaper om undervisning i språk och förbereda eleverna för en global arbetsmarknad.

På Europadagen utsågs även flera juniorambassadörer på Skytteholmsskolan i närvaro av EU-ministern Ann Linde. Juniorambassadörerna har tagit fram en info-point om EU på skolan där andra elever får möjlighet att lära sig mer. Juniorambassadörerna har även, med hjälp av sina lärare i svenska, lett lektioner om EU med sina klasser.

- Vi ser möjligheter med internationellt arbete i skolan. Genom olika projekt får eleverna skapa kontakter och får erfarenheter för den globaliserade värld vi lever i, säger Susanne Boström,skolambassadör och förstelärare.

Utvecklande arbetssätt

Flera skolor i Solna anordnar olika studieresor med elever till andra länder, för att få öva på ett språk och ta del av andra länders kultur, historia och samhällsliv. För att utveckla arbetssätt med hjälp av digitala verktyg har både ledare och personal från förskolor och skolor deltagit på BETT-mässan i London. En internationell mässa med föreläsningar och studiebesök på skolor där man får ta del av goda exempel och tips på arbetssätt.

Dela: