Flera alternativ för barnomsorg

Barnomsorg och skola är viktiga verksamheter i Solna. För att vårdnadshavare ska kunna välja det alternativ som passar bäst för sitt barn finns flera olika alternativ att välja mellan när det gäller barnomsorg.

Barn tittar på får vid Överjärva gård

Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet och i Solna stad finns både kommunal och fristående verksamhet. Vårdnadshavare kan välja annan barnomsorg än förskola och i Solna finns föräldrakooperativ, pedagogisk omsorg och tvåfamiljssystem.Behov av barnomsorg anmäler vårdnadshavare i e-tjänst förskola.

- Jag är glad och stolt över att vi i Solna har flera olika alternativ när det kommer till barnomsorg, säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (L). Barn är individer med olika förutsättningar och behov och det här ger också föräldrarna större valfrihet.

Förskolan tar främst emot barn i åldern 1 - 5 år. De kommunala förskolorna har Solna stad som huvudman, medan fristående förskolor drivs av annan huvudman, till exempel aktiebolag, ekonomisk förening eller föräldrakooperativ. Läroplanen för förskolan är styrande för verksamheten. Förskolan bedriver en pedagogisk verksamhet som främjar barnens lärande och utveckling.

Föräldrakooperativ tar emot barn mellan 1-5 år och föräldrarna är huvudman för verksamheten och ansvarar för att driva förskolan. Pedagogerna ansvarar för det pedagogiska arbetet. På föräldrakooperativ får föräldrar satsa mer tid och engagemang i verksamheten än i en vanlig förskola. Förskolan följer läroplanen för förskolan. Läs mer på föräldrakooperativens webbsidor för att veta mer om hur verksamheten fungerar.

Enskild pedagogisk omsorg tar främst emot barn mellan 1 - 5 år. Huvudman är dagbarnvårdaren som driver verksamheten. Det är oftast barnomsorg i hemmiljö där verksamheten bedrivs i mindre grupper. Förskolans läroplan är vägledande för verksamheten. Målen uppfylls utifrån den pedagogiska omsorgens förutsättningar.

Tvåfamiljssystem innebär att två familjer delar på omsorgen för varandras barn i förskoleålder. Den här tillsynsformen kan vara ett alternativ för deltidsarbetande föräldrar för att lösa sin barnomsorg under en begränsad tid.

Dela: