Fler lärare och förskollärare blir handledare

Tack vare att fler lärare och förskollärare i Solna har valt att utbilda sig till VFU-handledare kan staden erbjuda praktikplatser till 170 blivande lärare och förskollärare.

lärare och klass

När studenterna gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en skola eller förskola tilldelas de varsin handledare. Handledaren är en nyckelperson för studenters professionsutveckling. För de 170 studenterna som gör sin praktik i Solnas kommunala skolor och förskolor finns det just nu 135 handledare.

– Jag ser gärna att Solna tar emot fler studenter och universiteten behöver fler platser. Störst behov finns i NO-ämnena och i matematik, berättar Birgit Markström som är central VFU-samordnare i Solna.

Utbildning av Solnas lärare och förskollärare till VFU-handledare, sker i dag i Solna, Sundbyberg och på Stockholms universitet. De lokala utbildningarna kan endast startas då det finns tillräckligt många lärare, förskollärare eller fritidspedagoger anmälda och därför samarbetar Solna med Sundbyberg. Sammanlagt går just nu 30 av Solnas förskollärare och lärare på handledarutbildning som pågår under hösten och våren

– Förskollärarna som går utbildningen har hållt en väldigt hög studietakt och kommer att genomföra sitt sista seminarium i januari, meddelar Birgit Markström.

Handledarutbildning i Solna stadshus
Handledarutbildning i kommunfullmäktigesalen, Solna stadshus.

Solna gymnasium övningsskola

I början av året utsågs Solna Gymnasium till en av Stockholms universitets övningsskolor. Att vara övningsskola innebär bland annat ett tätare samarbete med universitetet och att gymnasiet tar emot fler studenter som gör praktik. Dessutom utbildas fler lärare till VFU-handledare, vilket för med sig en ökad medvetenhet om den egna undervisningen.

Just nu väntar Solna Gymnasium på den andra kullen VFU-studenter som dyker upp om ett par veckor. Den första kullen som nyligen lämnat skolan kommer att återvända men först 2018.

– Jag ser fram emot att det kommer ett nytt gäng studenter till Solna Gymnasium, säger Johan Sigstedt som är biträdande rektor på Solna Gymnasium och projektledare för övningsskolan. Just nu håller Johan på att planera att seminarium i skoljuridik för VFU-studenterna.

Läs mer om Solna gymnasiums utnänmning till övningsskola

lärare och elev

Fristående skolor och förskolor

Det är inte enbart de kommunala skolorna och förskolorna i Solna som tar emot VFU-studenter. Även på några av de de fristående verksamheterna finns det studenter från universitet och högskolor. Bland annat tar flera förskolor emot VFU-studenter och på Vittra och Psykologigymnasiet finns platser för lärarstuderande.

Ängkärrsskolan är specialiserad på elever med dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolan tar emot studerande som redan har lärarexamen och läser vidare mot speciallärare eller specialpedagog. Imagination International Preeschool tar emot engelsktalande internationella studenter och utbytesstudenter. De senaste läsåren har skolan bland annat utbildat studenter från Island och Kanada.

Varför tar Solna emot studenter?

För Solna är det viktigt att stadens förskollärare, fritidspedagoger och lärare är intresserade av att handleda VFU-studenter. Handledaren och arbetsplatsen får en unik möjlighet till yrkesutveckling genom kontakten med universitet och högskola, tillgång till den senaste ämnesdidaktiken* och pedagogiska forskningen. Inte att förglömma är dessutom VFU-studenterna en viktig rekryteringsbas för Solna och kanske stadens framtida lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

*Didaktik - lära om undervisning.

Läs mer om VFU i Solna

Läs mer om VFU på Stockholms universitets hemsida

Lärare i klassrum

Dela: