Fjärrundervisning i samiska utökas till två skolor

Fjärrundervisning i samiska startade höstterminen 2014 på Skytteholmsskolan. Nu finns undervisningsformen även på Bergshamraskolan.

Fjärrundervisning

Med hjälp av digital teknik kan elever i Solna som lär sig samiska, få kontakt och prata med sin lärare som undervisar direkt från Gällivare. Under åren som Solna har anordnat fjärrundervisning i samiska har den utvecklats från att ha haft lite strul med tekniken till att det nu fungerar riktigt bra. Solnas satsning på stabila nätverk och bra datorer i skolorna är en bidragande orsak till att fjärrundervisningen fungerar så bra.

Eleverna som undervisas går i olika årskurser och tycker att det fungerar bra att ha undervisningen tillsammans eftersom de ligger på ungefär samma nivå i samiska. I undervisningen ingår också att få kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia.

- I undervisningen i minoritetsspråk är kultur ett viktigt inslag, säger Johan de Farfalla, chef för modersmålsenheten. Det skapar en större förståelse för språket och språkets uppbyggnad.

I Sverige uppskattas de samisktalande till omkring 7000 personer. Språkets utbredningsområde utgörs av Sameland – de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland samt Kolahalvön i Ryssland. Sammanlagt finns det ungefär 23 000 personer som talar samiska. Samerna är en av de nationella minoriteterna i Sverige.

Dela: