Hej, hello, moi, nǐ hǎo, hola och privet

2001 utsåg EU och Europarådet den 26 september till Europeiska språkdagen. Syftet med dagen är att lyfta fram språk och språkinlärning som något viktigt, intressant och roligt. Flera förskolor och skolor i Solna använder dagen för att arbeta med språkutveckling.

europeiska språkdagen

Det finns flera tusen språk i världen. Vissa, som kinesiska och engelska, talas av många miljoner människor medan andra, som världens minsta språk ayapaneco, bara talas av två personer i hela världen. Enligt en artikel i tidningen Feber från 2013 är de två dessutom ovänner och pratar inte med varandra.

En seglivad myt är att svenskan är ett mycket litet språk med få talare. Det stämmer inte. Av världens kanske 5000-6000 språk har ungefär 98 procent färre talare än vad svenskan har. Räknar man ihop hur mycket som skrivs och trycks på svenska, som publiceras på internet, hur mycket film som spelas in och så vidare, hamnar svenskan på runt tjugonde plats.

Men den europeiska språkdagen handlar om alla språk, inte enbart om svenska eller de språk som talas i Europa. På Granbackaskolan, berättar biträdande rektor Linda Seman, har eleverna bland annat arbetat med stora skyltar som ska sättas upp i skolans entré och som hälsar besökare välkomna på alla de språk som skolans elever talar. På Bergshamraskolan gör eleverna på avdelning Cassiopeja samma sak.

En liknande aktivitet håller barnen på Igelbäcken, Fridensborg och Ringens förskola på med under språkdagen.

– Jag har uppmanat personalen att hälsa på olika språk och förskolorna har fått listor med hur man säger hej i olika länder, berättar förskolechef Madelaine Hagström.

Hej på olika språk

hej danska, svenska
hello engelska
moi finska
ciao italienska
hola spanska
bonjour franska

Hej på ännu fler språk

Olika aktiviteter för olika årskurser

På Skytteholmsskolan har aktiviterna delats upp mellan skolans olika årskurser. Till exempel åker niorna till Europahuset för att delta i ett språkcafé. I Europahuset finns Europaparlamentets informationskontor och EU-kommissionens representation i Sverige.

– Klass 9S kommer att samarbeta på engelska med elever från Valmiera state gymnasium på samarbetsytan eTwinning. Idag ska vi bland annat rösta på gemensamt projektnamn på Stickymoose.com, berättar Susanne Boström på Skytteholmsskolan. I filmen nedan förklaras fördelarna för lärare och elever med samrbete genom eTwinning.

De något yngre eleverna i årskurs 8 på Skytteholmsskolan arbetar ämnesövergripande i moderna språk/bild och eleverna deltar i Goetheinstitutets affischtävling om språk där det gäller att skapa en affisch med en slogan om språk på något av EU:s 24 officiella språk (men inte på svenska eller engelska) och första pris är en resa ut i Europa för hela klassen.

Lyssna på EU:S 24 officiella språk

Årskurs 6 och 7 kommer att arbeta med språk genom digitala övningar och också här kommer eleverna att träna på hälsningsfraser. Även de yngre årskurserna kommer på olika sätt arbeta med språk.

Räkneord på olika språk

Hur man räknar på olika språk brukar vara spännande att lära sig. Barnen på förskolan Påfågeln kommer att få chansen att lära sig räkna på alla språk som förskolans barn talar.

– Vi kommer att räkna tillsammans på samlingarna berättar Maria Pettersson. De yngre till fem och de äldre till tio. Vi nöjer oss inte med språkdagen 26 september utan fortsätter hela veckan!

Anna Karlsson som arbetar med ledningsstöd i Bergshamra och Tallbacka berättar att även där passar personalen på att satsa extra på språkutveckling.

– Båda förskoleområdena kommer att fokusera på språkutveckling under hela veckan. De olika aktiviteerna som dyker upp är bland annat sångsamling, teater, besök av Babblarna, högläsning, rim och ramsor.

Anna berättar vidare att förskolorna också planerar för gemensamma aktiviteter som flanosamlingar på gården, verkstad med tillverkning av olika bokstäver och sagostig med folksagor.

– Vi på förskolan Fjorden kommer att ha en storsamling med alla barn där vi ska sjunga sånger på olika språk, berättar Richard Winkfield. De äldre barnen kommer dessutom att uppträda med en engelsk ramsa. De kommer få träning i att räkna på engelska med illustrerande rörelser till texten.

Richard berättar också om en lek där det gäller att känna igen flaggor från de länder som förskolans barn och/eller deras föräldrar kommer från. Barnen har i samband med språkdagen fått en läxa som föräldrarna behöver hjälpa till med. Med hjälp av läxan (se nedan) kommer barnen att hälsa på varandra med olika språk.

Språkläxa
Läxa på förskolan Fjorden.


Dela: