EU på schemat

På torsdagen samlades ledning och lärare från Solnas skolor för att lära sig mer om EU och hur man kan arbeta med EU-frågor i skolan. Arrangörer var EU-kommissionen, Europaparlamentet, Universitets- och högskolerådet samt Solna stad.

Representanter från EUparlamentet, kommissionen och Solna stad
Birgitta Halvarsson och Karin Kaikkonen från Universitets- och högskolerådet, Markus Bonekamp, Europaparlamentet, Therese Domisch, EU-kommissionen, Arion Chryssafis, ordförande i internationella kommittén, Marianne Damström Gereben, ordförande barn- och utbildningsnämnden, Sofia Nybom, utvecklingsledare skola, Anne Rönnberg, chef barn- och utbildningsförvaltningen. Foto: Solna stad

- Jag är fantastiskt glad att barn- och utbildningsförvaltningen och nämnden tillsammans med Europeiska kommissionen, Europaparlamentet samt Universitets- och högskolerådet har organiserat den här dagen eftersom det är så oerhört viktiga frågor. Kunskap är viktigt och demokrati är viktigt och de sakerna hör ihop, inleder Arion Chryssafis, ordförande i internationella kommittén.

Från EU-kommissionen och Europaparlamentet kom Therese Domisch och Markus Bonekamp och informerade om hur de arbetar inom sina områden samt om högaktuella frågor. Inbjuden var också EU-parlamentariker Jakop Dalunde som berättade om sitt uppdrag som politiker i EU.

Utöver detta fick lärare och skolledare information och tips på hur de kan arbeta strategiskt med internationalisering, praktiskt med EU i klassrummet och hur skolor kan ta del av de olika europeiska programmen för internationellt utbyte från Universitet- och högskolerådet. De informerade även om intressant och relevant fortbildning.

EU och internationellt arbete i Solnas skolor

Under dagen delade rektorerna från Ulriksdalsskolan och Skytteholmsskolan med sig av sina erfarenheter av internationellt arbete i skolan och hur processen går till. De berättade att arbetet på flera olika sätt ger nya möjligheter till lärande. Lärare får genom samarbete med lärare från andra länder möjlighet att utveckla sin profession. Elever tar del av andra kulturer och språk, får insyn i EU:s arbete och hur demokratin är uppbyggd samt i förlängningen kan utbyte med andra länder ha stor inverkan på studier och yrkesval.

Skytteholmsskolan har sedan flera år tillbaka valt att arbeta strategiskt med internationella frågor. En lärare är utbildad skolambassadör och våren 2017 utsågs flera juniorambassadörer för EU. Skolan samarbetar på olika sätt med skolor i andra länder och flera elever har fått vänner för livet genom att ta emot eller bo i en värdfamilj i ett annat land.

- Det är väldigt roligt att arbeta med EU i skolan och det behöver inte alls vara krångligt. I vår planering har vi utgått från EU:s utbildningsmål 2020, Solnas plan för internationalisering, barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan samt vår egen plan med utvecklingsområden, säger Katarina Koto, rektor på Skytteholmsskolan.

Unikt för Ulriksdalsskolan är att skolan har ansatsen att hela skolan ska vara delaktig i det internationella arbetet, från förskoleklassen till årskurs 9. Skolan har ansökt om och fått medel från Atlas-projektet. Från att ha arbetat intensivt med matematik, NO och att utbilda i kinesiska i samarbete med en kinesisk skola erbjuder nu skolan elever att inom ramen för elevens val delta i en internationell spetsutbildning.

- Att alla elever, pedagoger och föräldrar samt förvaltningen vet vad projektet handlar om och på olika sätt varit delaktiga är en framgångsfaktor i vårt arbete, säger Lena Lundström, rektor på Ulriksdalsskolan.

Dela: