Entreprenörskapsutbildning för grundskolepedagoger

I Solna stads skolor ska entreprenörskapet förstärkas i undervisningen redan från tidiga åldrar, genom elevernas inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende .

Karin Brunkert och Hanna Lindgren från Ung Företagsamhet
Karin Brunkert och Hanna Lindgren från Ung Företagsamhet

Ett led i satsningen är den föreläsning som lärare och personal på fritidshemmen har deltagit vid. Föreläsningen leddes av Karin Brunkert och Hanna Lindgren från utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet. Under föreläsningen fokuserade Karin och Hanna på frå­gor om varför och vad men främst hur man praktiskt arbetar med entreprenörskap i skolan, oavsett ämne.

De medverkande fick också praktiska exempel för en god implementering av entreprenörskap i undervisningen och tips på hur man hands-on kan arbeta mer entreprenöriellt, till exempel genom att öppna upp för större samverkan med omvärlden i projekt som motiverar och engagerar eleverna. Det blev också intressanta diskussioner om entreprenöriellt lärande och tips på appar och program som föreningen Ung Företagsamhet rekommenderar för grundskolan.

Läs mer om Ung Företagsamhet

Dela: