Så arbetar lärare med robotar och entreprenörskap i skolan

Skolornas grundskolor ska kombinera entreprenöriellt lärande med digitalisering. Som ett led i arbetet har lärare från Solna besökt Makerdays i Göteborg. Där har de fått idéer till hur elever kan utforska och experimentera med digitala verktyg. Ett sådant verktyg är de små programmerbara robotarna Blue-Bot.

elever arbetar med iPad

Entreprenörskap och digitalisering går hand i hand. I dag har tre miljarder människor tillgång till internet, en siffra som beräknas växa till åtta miljarder inom fem år. Det innebär enorma möjligheter och för att förbereda Solnas unga arbetar stadens grundskolor både med digitalisering och entreprenöriellt lärande.

1:1 på Bergshamraskolan

Bergshamraskolan har valt att satsa på ett 1:1-projekt med elever i årskurs 7-9. 1:1 innebär att varje elev får en egen dator som de kan använda i skolarbetet och privat. Datorerna är anpassade för att fungera i Solnas datanätverk.

När eleverna utrustas med varsin dator blir lärarens handledning och instruktioner viktigare än vid annan undervisning. Detta gäller till exempel när elever ska arbeta med källkritik och kritiskt tänkande. Därför ställs det krav på lärarnas utbildning i digitala verktyg.

Utbildning i entreprenöriellt lärande

Pedagoger i Solna har under hösten genomgått utbildning i entreprenöriellt lärande i regi av Ung Företagsamhet.Utbildningen i Solna handlade om hur skolan konkret kan arbeta med att främja entreprenörskap. Pedagogerna fick bland annat prova övningar som ska främja elevernas entreprenöriella förmågor och kompetenser som kreativitet, problemlösning, samarbete, kommunikation och självförtroende.

Elevuppgifterna som pedagogerna tog med sig från utbildningen handlar till stor del om att skapa, lösa problem, reflektera och att våga. Våga fråga någon, våga tro på sin idé och våga tillföra gruppen sina tankar.

Pedagogerna fick också praktiska exempel för en god implementering av entreprenörskap i undervisningen och tips på hur man hands-on kan arbeta mer entreprenöriellt, bland annat genom att öppna upp för större samverkan med omvärlden i projekt som motiverar och engagerar eleverna.

Elever arbetar med programering.
Ibland när eleverna arbetar med programmering är arbetsverktygen
papper, penna och suddgummi.

Barn- och utbildningsnämnden i Solna har lyft fram entreprenörskap som ett prioriterat område. På Bergshamraskolan kan elever i årskurs 7-9 välja entreprenörskap på Elevens val och Sofia Nybom som är utvecklingsledare för skolan på barn- och utbildningsförvaltningen i Solna, följer arbetet på Bergshamraskolan med stort intresse.

– Arbetet ska handla om idéer eleverna tror på och som ska konkretiseras. Därför kommer det kännas extra meningsfullt och "på riktigt", säger Sofia, som också menar att digitalisering går hand i hand med det entreprenöriella lärandet.

Programmering på lågstadiet

I klass 2B på Ekensbergsskolan och 3:3 på Ulriksdalsskolan arbetar eleverna med programmering. Lärarna Susanne Perjons och Mahdis Bigloo har nyligen kommit tillbaka till sina skolor efter ett par dagar på Makerdays i Göteborg där de arbetat med att utforska, pröva, experimentera och laborera med digital teknik.

– En idé jag fick i samband med Makerdays var att Solna skulle starta upp programmeringslådor som kan cirkulera runt olika skolor med färdiga lektionsplaneringar och material, berättar Mahdis.

Mahdis Bigloo Makerdays okt 2016
Mahdis Bigloo tillsammans med andra deltagare på Makerdays i
Göteborg.
FOTO Natalie Greppi

Susanne Perjons på Ekensberg berättar att eleverna i klass 2B arbetat med en app som heter A.L.E.X. och som hjälpte eleverna förstå hur de skulle programmera sina Blue-Bot robotar så att de körde efter en på golvet upptejpad bana. Blue- Bot och Bee-Bot är en liten programmerbar robot som kan styras genom knapptryckningar eller från en surfplatta. Roboten kan förflytta sig framåt, bakåt och svänga vänster eller höger.

Blue-bot
Programmeringsbar Blue-Bot.

I klass 3:3 på Ulriksdalsskolan har eleverna arbetat med programmering sedan tidigt i våras. Klassens lärare Mahdis Bigloo berättar att nästa steg blir att kombinera programmering med storyline - berättelser som eleverna skapar tillsammans.

– Eleverna kommer att dra lappar om plats, miljö, karaktär, händelse samt genre och sedan skriva en kortare saga utifrån det. Nästa steg är att bygga en bana med återvunnet material som toarullar, tapetrester, mjölkpaket, kartonger, med mera och programmera roboten att köra banan, berättar Mahdis.

Intresserad av programmering? Lördag 15 oktober startar EU Code Week

Dela: