En eftermiddag med Solnas förstelärare

Under september månad har Barn- och utbildningsförvaltningen intervjuat sökande till nya förstelärartjänster i staden. 16 av dessa särskilt yrkeskunniga lärare har nu tillträtt sina nya tjänster.

Vid ett introduktionsmöte i kommunfullmäktigesalen i Solna stadshus träffade stadens nya förstelärare de som tillträtt under hösten 2013. Förvaltningschef Anne Rönnberg fanns på plats och hälsade alla välkomna.

Förstelärares uppdrag handlar i första hand om undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. En förstelärarens arbetsuppgifter och uppdrag i Solna kan till exempel vara att:

  • Initiera pedagogiska samtal
  • Initiera projekt i syfte att förbättra undervisningen utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • Coacha andra lärare
  • Ansvara för att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt när de genomför sin verksamhetsförlagda undervisning (VFU)
  • Vara ämnesansvarig

förstelärare
Solna stads förstelärare

För att ge praktiska exempel på hur arbetet kan gå till berättade tre av Solnas förstelärare om hur de arbetat med uppdraget. Först ut var Kristina Karhunen som på ett inspirerande sätt berättade om sitt arbete med att "förändra mycket genom enkla medel". Kristina avslöjade vad som inspirerat henne och hur hon tillsammans med sina kollegor på Skytteholmsskolan, arbetar för att öka elevernas engagemang för sin utbildning. "Alla vill arbeta hårt om de får stimulans och det är roligt."

Även Ann-Cathrin Lif och Annelie Lundh från Ulriksdalsskolan berättade om sin resa under sitt första år som förstelärare. Tillsammans med skolans rektor började de med att bena ut vad uppdraget egentligen innebar. Därefter satte de upp mål utifrån kvalitetsredovisningen för att hela skolan skulle inkluderas. Ett av dessa var att utveckla den pedagogiska planeringen och utvecklingssamtalen. Det gav flera tillfällen för kollegialt lärande vilket Ann-Catrin och Annelie menar har höjt kompetensen hos alla lärare.

Sammanlagt finns det nu 34 förstelärare i Solna. Uppdragen som förstelärare är tidsbegränsade men kan komma att permanentas.

Läs gärna mer om Solna stads förstelärare på sidan Karriärtjänster.

Dela: