Digitaliseringen fortsätter under hösten

Efter en intensiv vårtermin har det varit lugnt på digitaliseringsfronten i Solnas förskolor och skolor under sommaren. Nu är arbetet igång igen och runtom i staden kommer det hända en hel del under hösten.

Milton och Alva ger tummen upp till programmering
Milton och Alva gillar att skolarbetet digitaliseras.

Solna stads satsning på digitalisering av skolan har som mål att fler elever ska öka sina resultat. Satsningen fick en flygande start då rektorer och lärare i början av året, reste till BETT-mässan i London. Samtidigt passade många på att besöka skolor som gjort framgångsrika satsningar på digitalisering. Där kunde de med egna ögon se hur lärare och elever arbetade med digital teknik och delningskultur samt hur pedagogiken och arbetet i klassrummet förändrats med de nya IT-verktygen.

Nästa steg blev inspirationsföreläsningar om digital teknik i klassrummet. Vid dessa diskuterades hur de digitala verktygen kan bli ett stöd i undervisningen, hur pedagogiken förändras i och med digitala verktyg och hur den digitala tekniken kan göra arbetet i klassrummet effektivare och mer intressant för eleverna.

Digital verktygslåda

Sofia Nybom som är utvecklingsledare för skolan berättar att målet för digitaliseringen är att öka elevernas uppfyllelse av kunskapskraven. På väg dit ska både elever och lärare bli säkrare på att använda digital teknik. Solna stad har tagit fram en digital verktygslåda som är kopplad till formativ bedömning. Elever ska alltid veta var de befinner sig och vad som krävs för att målen ska uppfyllas.

- Forskning visar att digitalisering av undervisningen ger ett ökat engagemang och intresse för skolarbetet, berättar Sofia. De alternativa läromedlen och digitala verktygen kan också tillgodose olika sätt att lära och ger möjlighet till en undervisning som passar varje individ.

Vad händer nu?

Under hösten kommer mer it-utrustning skickas till skolorna. För att den ska användas på bästa sätt kommer lärare vidareutbildas i att använda de nya digitala verktygen.

Koncentrerat arbete
Ella och Elias arbetar koncentrerat med att räkna ut hur de ska
programmera sin robot.

Blue Bot

I några av stadens skolor arbetar eleverna vidare med programmering av Blue Bot-robotar. Blue Bot är en enkel programmerbar robot som kan styras genom knapptryckningar eller från en surfplatta. Roboten kan förflytta sig framåt, bakåt och svänga vänster eller höger.

Mahdis Bigloo som är lärare på Ulriksdalsskolan, har genom olika matematikuppgifter tagit fram en bana som de programerbara robotarna ska köra. Efterhand som grupperna lyckas programmera så att robotarna kör dit de ska, har eleverna konstruerat egna banor. Arbetet är mycket uppskattat av eleverna.

När eleverna arbetar med programmering av Blue Bot-robotarna gäller det att kunna tänka framåt för att programmeringen ska bli rätt och roboten köra till rätt plats.

Läs mer och se film om programmering av Blue Bot robotar

Målet för digitaliseringen i skolan är att fler elever ska öka sina resultat. De digitala verktygen blir ett stöd för undervisningen och lärandet när pedagogiken anpassas.
Dela: