Digitalisering i förskolan

Solnas skolor och förskolor har påbörjat en digitaliseringsresa. Den digitala tekniken är verktyg verksamheten kan använda för att alla barn i Solnas förskolor och skolor ska nå sin fulla potential och utveckla kunskaper mot läroplanens mål.

digitalisering i förskolan

I förskolorna använder barn och pedagoger lärplattor som ett komplement i barnens lärande och lek. Sedan hösten 2015 har också IT-stöd för när- och frånvarohantering samt kommunikation med vårdnadshavare testats på Stenbacka förskola. När- och frånvarohanteringen innebär att vårdnadshavare eller barn registrerar att de har kommit genom att "checka in" och "checka ut" på en väggskärm på förskolan.

Vårdnadshavarna har också tillgång till en SMS-funktion för att kunna meddela frånvaro. Snart är också en mobilapp färdig att användas för detta. Kommunikationsstödet, en lärplattform, möjliggör dokumentation av verksamheten som pedagogerna enkelt kan dela med vårdnadshavare.

Lärplattform till alla kommunala förskolor

I utvärderingen av systemen uttrycker personalen och vårdnadshavarna att lärplattformen och incheckningssystemet fungerar bra. Användandet har bland annat möjliggjort att mer tid kan läggas på den pedagogiska verksamheten. Solna stad har beslutat att gå vidare med systemen till alla kommunala förskolor. Olika utbildningsinsatser kommer att pågå med start under hösten 2016. Utbildningen ska bland annat leda till att underlätta för pedagogerna att arbeta i lärplattformen så den pedagogiska verksamheten och barnens lärande blir synliggjorda för föräldrar.

Införandet kommer preliminärt att påbörjas under hösten 2016 på följande förskolor: Fyrklövern, Klövern, Lövet, Näckrosen, Ringen, Stråket och Taurus. De andra förskolorna kommer att få lärplattformen under 2017.

Digital verktygslåda

Solna stad kommer att forma en digital verktygslåda kopplad till målen för förskolan. Den kommer bland annat att innehålla webbaserade program, appar och hjälpmedel kopplade till förskolans strävansmål.

- Till en början fokuserar vi på verktyg som är kopplade till trygghet och språkutveckling, säger Anne Rönnberg, chef på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi strävar också efter att ge goda förutsättningar att välja verktyg ur ett pedagogiskt perspektiv samt att pedagogerna lär av varandra.

Dela: