Den viktiga rasten - rastverksamhet och skolgårdsmiljö

Personal från fritidshemmen i Solna har tillbringat en förmiddag tillsammans med Olof Jonsson som uppmärksammats för sitt arbete kring rastverksamhet och skolgårdsmiljö.

Olof Jonsson

Personal på fritidhemmen har många olika utbildningar och kompetenser – barnskötare, förskollärare, fritidspedagog, lärare, fritidsledare. Olof Jonsson, som till vardags arbetar på Tenhultsskolan i Jönköpings kommun, föredrar att kalla sig själv och alla som arbetar på fritidshemmet för fritidshemspedagoger.

Vid föreläsningen för Solnas "fritidshemspedagoger" talade Olof Jonsson bland annat om vad lek är för något och om rasten som han anser bör vara en del av den pedagogiska skoldagen. Hur rastverksamhet och utemiljö kan utvecklas och även bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.

En del av föreläsningen berörde ett spännande projekt på Nya Zeeland som handlar om att ta bort eller minska antalet regler för rasten. Filmklippet nedan ger en bra bild av projektet.


Pedagogerna fick också tips om Facebookgrupper, twitterkonto och hemsidor som på olika sätt handlar om rasten och fritidshemmet. Personal från fritidshemmen som var på plats under föreläsningen, rapporterade om en givande, intressant och spännande dag.

Olof medverkade i utbildningsradions tv-program Friare kan ingen vara avsnitt 3, som handlar om rast och utemiljö och i radioprogrammet Lärarrummet där han berättade om rastarbetet på Tenhultsskolan.

Olof Johansson gästar också podcasten 10 minuter (avsnitt 10) där han talar om vad rasten är och borde vara. Hur skolan kan samverka med fritids och fritids komplettera skolan.

Olof Jonsson och Sofia Nybom
Olof Jonsson, fritidshemspedagog och Sofia Nybom, utvecklingsledare
skola i Solna stad.

Dela: