Utbildningen i förskola och skola utvecklas med moderna verktyg

Under 2017 kommer förskolor och skolor fortsätta utveckla arbetet så att alla barn och elever kan nå sin fulla potential. Moderna verktyg ska inspirera till nya sätt att dela kunskap och samarbeta i den digitala omvärlden.

elever vid dator.

Ett led i arbetet med att alla elever i Solna ska ha god läsförståelse är att utveckla förskolors och skolors arbetssätt med stöd av digitala verktyg. Även i personalens utvecklingsarbete som ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att alla elever har behörighet till gymnasiet, ingår digitalt arbete. För lärarna handlar det till exempel om olika utbildningar och nätverk omkring hur man kan använda digitala verktyg för att utveckla undervisningen.

– Det är mycket positivt att barn- och utbildningsnämnden vill fortsätta satsa på digitalisering och lägger stor vikt vid det digitala arbetet på Solnas skolor, säger Sofia Nybom, utvecklingsledare skola.

Sofia har haft träffar med stadens handledare där de, genom kollegialt lärande, har genomfört en utbildning i digitala verktyg kopplade till att förstärka den formativa bedömningen i klassrummet. Hela stadens lärare har deltagit i en utvärdering av de mål som finns i barn- och utbildningsförvaltningens handlingsplan för digitalisering. Denna utvärdering ligger till grund för det fortsatta arbetet under våren.

Bornholmsmodellen som app

Många förskolor i Solna stad använder Före Bornholmsmodellen som en av flera metoder för språkutveckling. Metoden innehåller språklekar som pedagogerna leder. Den är utvecklad för barn mellan 2 – 5 år och syftar till att stärka barnens språkliga medvetenhet. När den språkliga medvetenheten utvecklas förbereds barnen inför skolans kommande arbete med att undervisa barnen att läsa.

– Användandet av digitala verktyg i Solna stads förskolor öppnar möjlighet till språkutveckling, som inte hade varit möjligt utan dem. Ett exempel på detta är användandet av applikationen "Bornholmslek" som barn och pedagoger kan använda tillsammans för att komplettera och förlänga arbetet med språklig medvetenhet, berättar Hannes Jansson, utvecklingsledare förskola.

Ladda ner Verksamhetsplan och budget 2017 (PDF-dokument, 173 kB)

Dela: