Bergshamraskolan - digital teknik och entreprenörskap i en kreativ miljö

I syfte att skapa en attraktivare skola och förbättra förutsättningarna för elevernas inlärning gör staden flera insatser i Solnas skolor. I Bergshamraskolan görs satsningar på digital teknik, entreprenörskap och skapande skola så att eleverna ska få den bästa möjliga undervisningen i en kreativ skolmiljö.


Konstnären Ester Svensson Ali i process att installera konstverket i Bergshamraskolan. Foto: Solna stad

Digitalisering och entreprenörskap

I Solna stads förskolor och skolor pågår ett betydande digitaliseringsarbete. Bergshamraskolan är en del av arbetet och under hösten får lärarna på skolan fortbildning i hur de kan arbeta med digitalisering och entreprenörskap. Föreläsningarna utgår från den senaste forskningen som bland annat beskriver teknologier som har inflytande på lärande och undervisning.

Eleverna i årskurs 7–9 ska få möjlighet att välja entreprenörskap på elevens val. De kommer kunna fördjupa sig i ett ämne eller en idé som de är intresserade av att utveckla. Genom arbete med entreprenörskap ska elevernas inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende lyftas fram och förstärkas.

– Det handlar om att väcka elevernas nyfikenhet och låta dem skapa något hela vägen från ax till limpa, förklarar Sofia Nybom, som är utvecklingsledare för skolan på barn- och utbildningsförvaltningen i Solna.

Nystart för skolbiblioteket

Med hjälp av personal från Solnas stadsbibliotek och bibliotekarien från Ulriksdalsskolan påbörjades redan förra året en genomgång och gallring av skolbibliotekets befintliga böcker. Biblioteket kommer fortsätta utvecklas bland annat genom inköp av nya medier och böcker på svenska och andra språk. Det blir ett stöd för skolans övergripande arbete med språkutveckling inom alla ämnesområden.

Nya sätt att skapa blir nya sätt att lära

Tillsammans med konstnären Ester Svensson Ali och elever, får skolan ny konst. Konstprojektet är en del av skolans pedagogiska och skapande arbete och kan bidra till att fördjupa elevernas förståelse för konst. Genom att arbeta på nya sätt bidrar projektet även till att sätta igång elevernas tankar och processer, vilket kan medverka till ett ökat lärande.

Bergshamraskolans goda samarbete med Solna kulturskola bidrar till ett utökat kulturutbud och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i området. Under hösten har kulturskolan ökat utbudet av kurser, bland annat inom streetdance, film samt bild- och media.

– Satsningarna ger Bergshamraskolan möjlighet att hitta nya arbetssätt som förändrar undervisningen, synliggör lärandet och ger en ökad variation, berättar Anne Rönnberg, chef på barn och utbildningsförvaltningen.

Dela: