Ny organisation för förskola och skola

Barn- och utbildningsnämnden fattade i maj beslut om en ny organisation för barn- och utbildningsförvaltningen. Detta för att skapa en ännu mer attraktiv arbetsplats, ge stöd till ytterligare utveckling av verksamheterna samt stärka arbetet med att öka barns och elevers trygghet.

En enig Barn- och utbildningsnämnd fattade på majnämnden 2017 beslut om en ny organisation för barn- och utbildningsförvaltningen. Bakgrunden är att möta de framtida utmaningar förvaltningen står inför:

  • Kompetensförsörjning
  • Öka kvalitet i förskola och skola
  • Öka tryggheten i förskola och skola

Bättre förutsättningar för att utveckla verksamheten

Under året har central förvaltning, förskolechefer och rektorer kartlagt och utvärderat den nuvarande organisationen på barn- och utbildningsförvaltningen. En risk- och konsekvensanalys är gjord och omorganisationen är förankrad med de fackliga organisationerna.

Den nya organisationen innebär bland annat att staden tillsätter områdeschefer och att det blir en ny indelning av verksamheterna.

- Jag är mycket glad över den här omorganiseringen då det ger rektorer och förskolechefer ytterligare möjlighet att stärka upp arbetet med tryggheten i förskola och skola samt ökad möjlighet att styra utbildningen. När förskolor och skolor ingår i ett gemensamt område med en områdeschef underlättas samarbete och samordning mellan verksamheterna. Det är ett viktigt steg för att ytterligare förbättra kvalitén i Solnas förskolor och skolor, säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd.

Fyra områden i Solna

Rekrytering av områdeschefer har påbörjats och planerar vara tillsatta från början av höstterminen 2017. I januari 2019 beräknas hela omorganisationen vara klar. I och med nya områden för förskola och skola kommer även chefer för vissa förskolor att ändras.

Dela: