Barn- och utbildningsförvaltningen blir rökfri

Den 1 januari 2017 inför Barn- och utbildningsnämnden i Solna rökfri arbetsmiljö och rökfri arbetstid för all personal. Beslutet har mottagits positivt av de fackliga organisationerna och Solna stad.

Enligt tobakslagen är det inte tillåtet att röka i eller omkring verksamheter för barnomsorg, skola, fritidshem, fritidsklubbar eller liknande verksamhet som riktar sig mot barn och ungdomar. Tobakslagen syftar också till att bidra till att ingen ska utsättas för tobaksrök på sin arbetsplats. Med hänsyn till barns, elevers, medarbetares och brukares hälsa beslutade barn- och utbildningsnämnden i Solna stad på juninämnden om rökfri arbetstid.

– Barn och ungdomar ska inte behöva utsättas för rök eller röklukt i förskolan eller skolan eftersom de är extra känsliga för passiv rökning, säger Marianne Damström Gereben (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. De som arbetar i förskola och skola är ju också förebilder för barnen och eleverna, då är det viktigt att de föregår med gott exempel.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och föreningen tobaksfakta har en majoritet av kommuner och landsting idag infört rökfri arbetstid. Rökfri arbetstid innebär att medarbetare får tillgång till en miljö där de inte utsätts för tobaksrök eftersom arbetstagare inte har rätt att gå ifrån och röka under betald arbetstid och vid kortare pauser. Lunchrasten räknas inte som betald arbetstid.

– Vi är glada att vi har kommit överens med facket om att införa rökfri arbetstid på barn- och utbildningsförvaltningen, menar Anne Rönnberg chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Vi vet att rökning ger upphov till många sjukdomar och för oss är det viktigt med medarbetare som mår bra och det här är ett sätt för oss att bidra till det.

För att inte tobaksrök ska sprida sig inomhus rekommenderas att de anställda röker på minst 30 meters avstånd från verksamheten. De kläder som används i barn- och elevnära arbete får inte utsättas för rök.

Stöd för de som vill sluta röka

För medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen som vill sluta röka eller snusa, erbjuder staden individuell rådgivning genom företagshälsovården.

Annan kostnadsfri hjälp att sluta röka finns också på Sluta-Röka-Linjen, tel 020-84 00 00 eller www.slutarokalinjen.org.

Läs mer om arbetsfri arbetsplats i skriften Tobaksfritt arbetsliv från Statens folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten)​

Dela: