Barn gör rätt om de kan

Personalen på Fridhems förskolor har lyssnat till en föreläsning av Karin Rosvall med titel "Barn gör rätt om de kan".

barn i rutschkana

Föreläsningen berörde bland annat förutsättningar och eventuella hinder för utveckling inom motorik och perception. Betydelsen att öva koncentration och arbetsminne inom förskolan togs upp som en viktig punkt, starkt förknippad med att få en god skolstart. Pedagogiska verktyg kring förhållningssätt- och arbetsmetoder för barn i behov av särskilt stöd togs även upp.

Pedagogerna Elin och Eva på Klöverns förskola tycker att föreläsningen var toppenbra och önskar mer av sådant. Helst skulle Karin få komma och ge feedback och handledning under en dag i de situationer som kan uppstå där man behöver fundera kring alternativa metoder att hantera en knepig situation.

Dela: