ABC i förskolan - stärkt samspel och bemötande av barnen

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger ta del av utbildningen ABC i förskolan. Uppstart blir under våren 2017.

Nu ska alla pedagoger i Solna få ta del av Alla Barn i Centrum – ABC för förskolan. Uppstart blir under våren med ledningsgrupperna och därefter kommer Solna stad organisera för att alla pedagoger i de kommunala förskolorna får ta del av utbildningen. Det blir fyra utbildningstillfällen.

ABC i förskolan har fokus på förhållningssätt och värdegrundsarbete. Det handlar om positiv förstärkning av barnens beteenden och ger pedagogerna stöd att se sin egen roll. Utbildningen bygger på forskning kopplat till förhållningssätt och pedagogerna får med sig en verktygslåda som de kan använda i arbetet med barnen i förskolan.

Projektet "Utvecklande lärmiljöer och förhållningssätt i förskolan" en uppstart till ABC i förskolan

I Bergshamra förskoleområde har ett projekt om lärmiljöer och goda förhållningssätt pågått under höstterminen. För pedagogerna har det inneburit ett lyft och bidragit till en än bättre lärmiljö både för barnen och dem själva.

- De som deltog i projektet i Bergshamra säger att de har blivit medvetna om sitt eget beteende och dess betydelse och att det de gör påverkar alla barn, berättar Karin Hellberg, en av projektledarna i Solna.

För att avsluta projektet bjöd projektledarna Karin Hellberg och Maja Söderlund från centrala förskoleteamet in alla pedagoger och vårdnadshavare till en uppskattad föreläsning med Martin Forster, leg. psykolog och doktor i psykologi.

Martin pratade utifrån aktuell forskning om hur pedagoger kan öka det positiva samspelet och relationerna med barnen.

- Föreläsningen var uppskattad av både personal och föräldrar, säger Anna Karlsson, biträdande förskolechef i Bergshamras förskoleområde. Föreläsningen var konkret och många kände igen det Martin pratade om och blev bekräftade i sitt pedagogiska arbete eller föräldraskap.

ABC har utvärderats på Karolinska Institutet. Läs mer om ABC på Karolinskas webbsida.

Dela: