Nyheter - Förskola & skola

Internationellt arbete i Solnas skolor

31 mars 2016

I Solnas kommunala skolor pågår internationella samarbeten som bidrar till ökade ämneskunskaper och lärdomar om andra kulturer. Ett exempel är den studieresa som sex lärare på Ulriksdalsskolan gör i början av april.

Rastverksamheten i Solnas skolor ökar tryggheten

24 mars 2016

Ett av målen i verksamhetsplan och budget för barn- och utbildningsnämnden är att alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. Skolorna ska skapa en lärmiljö där alla känner sig sedda och inkluderade med platser som uppmuntrar till möten och utveckling.

Välj kinesiska till årskurs 6

22 mars 2016

I april är det dags för elever i årskurs 5 att göra sitt språkval inför sjätte klass. I Solna har alla elever en unik möjlighet att välja kinesiska.

Nu finns det 36 förstelärare i Solna

18 mars 2016

Under vårterminen 2016 har sex nya lärare i Solna som arbetar i årskurs 1-5 blivit förstelärare."Intresset för att ansöka om förstelärartjänsterna har varit stort" berättar Sofia Nybom, utvecklingsledare för skolan i Solna.

Eleverna kan vara med och påverka framtidens skolmat

16 mars 2016

Denna vecka går startskottet för tävlingen Solnas elevkock 2016. Alla elever i Solnas skolor har chansen att vara med i tävlingen och påverka framtidens skolmat.

Sommarinformation om avgift och övergång

16 mars 2016

Inför sommaren finns det ett par saker som kan vara viktiga att tänka på när det gäller avgift förskola och övergång från förskola till förskoleklass.

Högre meritvärden och fler lärare till Solna

15 mars 2016

Resultaten från 2015 visar att kunskapsresultaten i stadens grundskolor har stigit och en ny strategi för långsiktiga rekryteringar gör att fler lärare söker sig till Solna.

Solna satsar på kemikaliesmarta förskolor och skolor

14 mars 2016

Barn och unga tillbringar en stor del av dagen i förskola eller skola. För att reducera barns och elevers exponering för ohälsosamma ämnen, inledde Solna stad 2014 ett arbete med att göra förskolor och skolor kemikaliesmarta.

Välkommen att provsmaka skolmaten!

10 mars 2016

Matleverantören Sodexo bjuder in alla vårdnadshavare med barn på skolorna i Solna att provsmaka skolmaten.

Kemikaliesmarta förskolor och skolor

16 februari 2016

Sedan 2014 har Solna stad arbetat med att göra förskolorna kemikaliesmarta. Nu breddas arbetet och även Solnas skolor kommer med.

Den viktiga rasten - rastverksamhet och skolgårdsmiljö

5 februari 2016

Personal från fritidshemmen i Solna har tillbringat en förmiddag tillsammans med Olof Jonsson som uppmärksammats för sitt arbete kring rastverksamhet och skolgårdsmiljö.

Det kemikaliesmarta arbetet utvidgas

4 februari 2016

Sedan 2014 har Solna stad arbetat med att göra förskolorna kemikaliesmarta. Nu har en åtgärdsplan tagits fram som även gäller skolorna i Solna.

"Riv murarna mot världen"

29 januari 2016

Ungefär trehundra lärare och skolledare från Solnas kommunala grundskolor har träffats i Tallbackaskolans aula för att bli inspirerade till att använda digital teknik i sin undervisning.

Solna stads grundskolor besökte BETT-mässan i London

25 januari 2016

2016 är året då Solnas skolor satsar stort på digitalisering. För att inspireras, få fördjupad kunskap, ta del av andras erfarenheter och se nya möjligheter åkte rektorer, lärare, utvecklingsledare, förvaltningschef med flera till BETT-mässan i London i januari.

Jämföra, mäta, sortera, räkna – matematik i förskola och skola

20 januari 2016

Det barnet lär sig i förskolan är en grund för lärandet i skolan. Om barnen till exempel lär sig matematiska begrepp redan i förskolan blir det enklare när de ska använda matematik i skolan och i samhället.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 7 , 8 , 9 (denna sida) , 10 , 11 , , 13 , Nästa

Filtrera nyheter