Nyheter - Förskola & skola

Digitalisering i förskolan

26 maj 2016

Solnas skolor och förskolor har påbörjat en digitaliseringsresa. Den digitala tekniken är verktyg verksamheten kan använda för att alla barn i Solnas förskolor och skolor ska nå sin fulla potential och utveckla kunskaper mot läroplanens mål.

Tristan Michaeli är Solnas elevkock 2016

20 maj 2016

Tristan Michaeli som går i trean på Råsundaskolan är vinnare av Solnas elevkock 2016. Han fick 54 procent av rösterna för sin lunchrätt "Tristans renskav".

Förskolans dag 2016

19 maj 2016

För att synliggöra förskolan och dess verksamhet firas Förskolans dag den tredje torsdagen i maj varje år.

Rörelse och idrott i vårvärmen

18 maj 2016

Det härliga vårvädret har gjort att förskolornas och skolornas fysiska aktiviteter med rörelse och idrott har flyttat utomhus. Runt hela Solna pågår varje vecka utomhusaktiviteter för barn och elever.

Skolorna i Solna rensar bort elavfall och kemikalier

13 maj 2016

Barn och unga är den grupp i samhället som är mest känslig. Därför arbetar Solna stad tillsammans med föräldrar och personal för att göra skolor och förskolor kemikaliesmarta och minska mängden ohälsosamma ämnen i barnens miljö.

Solna stad erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid

29 april 2016

Solna stad erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger. Verksamheten vänder sig till barn som är inskrivna i förskola och fritidshem.

Förste förskollärare i Solna

2 maj 2016

Solna satsar på förste förskollärare och intresset för tjänsterna har varit stort.

Ansöka om skoltaxi i förskola och skola

29 april 2016

Solna stad har tillsammans med Sundbybergs stad tecknat avtal med Taxi020 som blir ny leverantör av skolskjuts och andra turbundna resor inom äldreomsorgen och i omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Det nya avtalet börjar gälla från och med den 1 juli 2016.

Förskolor i Solna utvecklar matteundervisningen

28 april 2016

Matematiken finns överallt i förskolans vardag, inte bara när barnen lär sig räkna. Som pedagog behöver man bara ta på sig matematikglasögonen för att se den!

Läsning i fokus när förskolor och skolor i Solna firade Världsbokdagen

22 april 2016

Eftersom 23 april i år är en lördag, har förskolor och skolor i Solna firat Världsbokdagen tidigare under veckan. På biblioteket är det däremot aktiviteter under lördagen.

Likvärdig, systematisk och tydlig tillsyn av fristående förskolor

20 april 2016

Skolinspektionen kvalitetsgranskar kommuners tillsyn av de fristående förskolorna under hösten 2015 och våren 2016. Granskningen av Solna stad visar att kommunens tillsyn och samarbete med de fristående verksamheterna fungerar mycket bra.

Barn och elever i förskolor och skolor hjälper till att hålla Solna rent

19 april 2016

Under veckorna 16 och 17 kommer flera förskolor och skolor göra extra insatser för miljön och att hålla Solna rent.

Fortsatt satsning på digitalisering i Solna

8 april 2016

Under 2016 ska Solnas skolor och förskolor fortsätta den digitaliseringsresa som påbörjades 2015. Det som händer närmast är att lärare på alla kommunala grundskolor i Solna ska gå på inspirationsföreläsning om digitalt arbete i klassrummet.

Nytt steg i arbetet för kemikaliesmarta förskolor och skolor

5 april 2016

Solna stad ska under våren utföra miljötillsyn i både kommunala och fristående förskolor. Fokus ligger denna gång främst på kemikalier i barnens inomhusmiljö och är en del i arbetet för kemikaliesmarta förskolor och skolor.

Miljön viktig ingrediens i skolmaten

1 april 2016

Under april kommer lunch att börja levereras från Råsunda skola till Ekensbergsskolan och några av Solna stads förskolor. Samtidigt har föräldrar fått chansen att proväta skolluncherna vid en träff i Ulriksdalsskolan med representanter från matleverantören Sodexo.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 6 , 7 , 8 (denna sida) , 9 , 10 , , 13 , Nästa

Filtrera nyheter