Nyheter - Förskola & skola

Solnaelever programmerar robotar under European Code Week

19 oktober 2018

Mellan 6–21 oktober pågår European Code Week. Arrangemanget syftar till att uppmuntra barn och elever att lära sig programmera, utveckla sin digitala kompetens och få en ökad förståelse för hur teknik fungerar. Initiativet uppmärksammas på olika sätt runt om i Solnas skolor och på Solna bibliotek fick elever från Råsunda skola prova på att programmera robotar.

Vill du bidra till att förbättra kvaliteten i förskolan?

17 oktober 2018

Solna stads strävan är att bli en attraktiv förskole- och skolkommun. Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi därför målinriktat med att öka kvaliteten i våra förskolor. Som en del i detta arbete bjuder vi nu in dig som vårdnadshavare att delta i en fokusgrupp för att bidra med ditt perspektiv.

Välkommen till Öppna förskolan i Solna

26 september 2018

Solnas fem öppna förskolor är uppskattade. Där kan man leka, måla, läsa sagor, sjunga, dansa eller bara umgås med andra föräldrar och barn.

Högre kvalitet i förskolan med ABC-utbildning

19 september 2018

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja kvaliteten i förskolorna, får alla pedagoger i Solna stad gå utbildningen Alla Barn i Centrum – ABC i förskolan. Utbildning bygger på forskning framtagen av Karolinska Institutet och handlar om att skapa bättre relationer och samspel mellan vuxna och barn. Nu syns mycket positiva resultat i stadens förskolor.

Filtrera nyheter