Nyheter - Förskola & skola

Den viktiga rasten - rastverksamhet och skolgårdsmiljö

5 februari 2016

Personal från fritidshemmen i Solna har tillbringat en förmiddag tillsammans med Olof Jonsson som uppmärksammats för sitt arbete kring rastverksamhet och skolgårdsmiljö.

Jämföra, mäta, sortera, räkna – matematik i förskola och skola

20 januari 2016

Det barnet lär sig i förskolan är en grund för lärandet i skolan. Om barnen till exempel lär sig matematiska begrepp redan i förskolan blir det enklare när de ska använda matematik i skolan och i samhället.

Nyboda resurscentrum

28 mars 2018

Solna stads resurscentrum är en verksamhet för elever i behov av förstärkt särskilt stöd. Eleverna läser enligt grundskolans läroplan (Lgr 11) och undervisningen följer det nationella uppdraget enligt Skollagen (2010:800).

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (denna sida)

Filtrera nyheter