Nyheter - Förskola & skola

Anpassa hastigheten i trafiken

22 augusti 2016

Ett nytt läsår har startat och fler barn rör sig ute i trafiken. Tänk därför på att anpassa hastigheten, speciellt i närheten av förskolor och skolor.

Digitaliseringsarbetet fortsätter

12 augusti 2016

Digitaliseringssatsningen i Solnas skolor och förskolor tog ordentlig fart under våren 2016. Under terminen byggdes de trådlösa nätverken ut och elever fick bättre tillgång till datorer och lärplattor. Inför höstterminen har det nu blivit dags för en kort sammanfattning om vad som hänt och en blick framåt på vad som närmast är att vänta.

Ännu tryggare i skolan

18 augusti 2016

I Solna stad är trygghetsfrågor och arbete för likabehandling och mot kränkande behandling prioriterade områden i skolan. Det är i skolan vi kan lägga grunden för att förhindra våldshandlingar och att individer kränks eller är otrygga.

Lärarna i Solna fördjupar kunskaper om språkutvecklande arbete

17 augusti 2016

Språkutvecklande arbetssätt ger eleverna goda förutsättningar att förstå begrepp, lära sig läsa och skriva samt utveckla lärandet inom alla ämnen.

Ny förskolechef till Bergshamras förskolor

16 augusti 2016

Anna Forsell tillträder som ny förskolechef på förskolorna Fröet, Rågen, Tellus och Taurus från 15 augusti 2016.

Barn- och utbildningsförvaltningen blir rökfri

1 juli 2016

Den 1 januari 2017 inför Barn- och utbildningsnämnden i Solna rökfri arbetsmiljö och rökfri arbetstid för all personal. Beslutet har mottagits positivt av de fackliga organisationerna och Solna stad.

Hämtning av farligt avfall på Solnas skolor

21 juni 2016

Gamla lysrör, färgburkar och kasserat material från kemisalarna var bara en del av det avfall som hämtats från skolorna i Solna för att destrueras eller återvinnas.

Föräldrainitiativ ger mer ekologisk frukt

10 juni 2016

80% av den frukt som serveras på förskolorna och skolorna i Solna ska vara ekologisk. Det blev resultatet efter att några engagerade föräldrar hört av sig till staden och påtalat fördelarna med ekologisk frukt.

Spår av barn

10 juni 2016

Traditionsenligt har förskolorna i Granbacka förskoleområde på Spår av barn-utställningen, visat upp vad barnen arbetat med under året.

Skolavslutning och fest i Skytteholmssparken

8 juni 2016

Den här veckan är det dags för skolavslutning i Solnas skolor. Alla är välkomna på skolavslutningsfest på fredag!

”Biblioteket ska bli skolans hjärta”

8 juni 2016

Skolornas bibliotek ska vara ett hjälpmedel i undervisning och skolarbete. Biblioteken kan ha flera olika användningsområden beroende på skola och i bokhyllorna måste det finnas både faktaböcker och skönlitteratur som ska passa både äldre och yngre elever.

Barn gör rätt om de kan

7 juni 2016

Personalen på Fridhems förskolor har lyssnat till en föreläsning av Karin Rosvall med titel "Barn gör rätt om de kan".

Säkerhet och trygghet i förskolan

2 juni 2016

Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga. Staden satsar därför på hjärt- och lungräddning för alla pedagoger. Dessutom pågår ett pilotprojekt för att öka kunskaperna om likabehandling och kränkande behandling.

Ingen thailändsk kyckling i förskolor och skolor i Solna

31 maj 2016

Med anledning av WWF:s nya råd att inte äta thailändsk kyckling serverar inte Sodexo thailändsk kyckling i Solnas förskolor och skolor.

Solna stärker arbetet med att främja närvaron i skolan

27 maj 2016

Den 25 maj tog Barn- och utbildningsnämnden i Solna beslut om att förtydliga rutinerna som ska främja närvaro och åtgärda frånvaro i grundskolan.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , , 13 , Nästa

Filtrera nyheter