Nyheter - Förskola & skola

Så arbetar lärare med robotar och entreprenörskap i skolan

12 oktober 2016

Skolornas grundskolor ska kombinera entreprenöriellt lärande med digitalisering. Som ett led i arbetet har lärare från Solna besökt Makerdays i Göteborg. Där har de fått idéer till hur elever kan utforska och experimentera med digitala verktyg. Ett sådant verktyg är de små programmerbara robotarna Blue-Bot.

Utvecklande miljöer ökar lärandet och skapar trygghet

29 september 2016

Den goda lärmiljön är ombytlig och kan förändras. Den geografiska-, fysiska- och sociala miljön samspelar och påverkar varandra. En god lärmiljö behöver anpassas efter barnens olika förutsättningar.

Hej, hello, moi, nǐ hǎo, hola och privet

26 september 2016

2001 utsåg EU och Europarådet den 26 september till Europeiska språkdagen. Syftet med dagen är att lyfta fram språk och språkinlärning som något viktigt, intressant och roligt. Flera förskolor och skolor i Solna använder dagen för att arbeta med språkutveckling.

Handlingsplan för digitalisering

20 september 2016

Barn- och utbildningsnämnden i Solna stad tog vid senaste sammanträdet beslut om en handlingsplan för digitalisering av grundskolan 2016-2018.

”Språkutveckling pågår hela tiden”

16 september 2016

Skolan har många viktiga uppdrag. Ett av dem är att utveckla elevernas kommunikativa och språkliga förmågor. I det arbetet har Solnas kommunala grundskolor använt sig av Läslyftet, ett program som bygger på kollegialt lärande.

Öppna förskolan - en unik mötesplats för små och stora

2 oktober 2017

I Solna finns det fem öppna förskolor. Tre kommunala och två som drivs i Svenska kyrkans regi. Öppna förskolan vänder sig till förädralediga, släktingar eller andra vuxna med ansvar för barn.

Entreprenörskapsutbildning för grundskolepedagoger

14 september 2016

I Solna stads skolor ska entreprenörskapet förstärkas i undervisningen redan från tidiga åldrar, genom elevernas inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende .

Rökningen minskar bland Solnas unga

13 september 2016

Stockholmsenkäten är en undersökning bland elever i högstadiet och gymnasiet. Den undersöker ungdomars drogvanor och psykiska hälsa. Enkäten genomförs vart annat år i ett stort antal kommuner i Stockholms län.

”Inget lärande utan grundtrygghet”

14 september 2016

Arbetet med att öka tryggheten i Solna stads förskolor pågår hela tiden.

Organiserad rastverksamhet för ökad trygghet

7 september 2016

Fritidshem och skolor i Solna arbetar hela tiden och på flera sätt med att öka tryggheten för eleverna. Under rasterna i skolan och på eftermiddagarnas fritidstid, arrangeras dagligen aktiviteter som leds av personal och som barnen väljer om de vill medverka i.

Språkutvecklande arbete i Solna stads förskolor

9 september 2016

I Solna stads förskolor genomsyras dagen av språkutveckling. Varje barns språkliga nivå uppmärksammas och ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Digitaliseringen fortsätter under hösten

7 september 2016

Efter en intensiv vårtermin har det varit lugnt på digitaliseringsfronten i Solnas förskolor och skolor under sommaren. Nu är arbetet igång igen och runtom i staden kommer det hända en hel del under hösten.

Flera alternativ för barnomsorg

2 september 2016

Barnomsorg och skola är viktiga verksamheter i Solna. För att vårdnadshavare ska kunna välja det alternativ som passar bäst för sitt barn finns flera olika alternativ att välja mellan när det gäller barnomsorg.

Verksamhetsförlagd utbildning i Solnas skolor

2 september 2016

Solnas skolor hjälper till att utbilda framtidens lärare och skaffar sig på köpet närhet till aktuell skolforskning.

Förbättrat miljöarbete på skolrestaurangerna

22 augusti 2016

Andelen ekologisk frukt som serveras i Solna stads förskolor och skolor har på ett par år ökat från 40% till 75%.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 (denna sida) , 7 , 8 , , 13 , Nästa

Filtrera nyheter