Nyheter - Förskola & skola

Solna får en ny central skola

17 november 2016

I takt med att staden växer ökar behovet av fler skolplatser. I kvarteret där Råsundastadion tidigare låg och där ett nytt bostadsområde växer fram slår en ny högstadieskola upp portarna 2018. Skolan kommer kunna ta mot cirka 360 elever i fyra parallella årskurser 7–9.

Stjärnkock lyfter vegomaten

7 november 2016

Under höstlovet har Sodexos skolkockar ställt sig i köket tillsammans med Isak Wiig från Svenska kocklandslaget.

Fler lärare och förskollärare blir handledare

8 november 2016

Tack vare att fler lärare och förskollärare i Solna har valt att utbilda sig till VFU-handledare kan staden erbjuda praktikplatser till 170 blivande lärare och förskollärare.

Utveckling på fritidshemmet

3 november 2016

Den 1 juli reviderades grundskolans läroplan. Ett nytt avsnitthar skrivits in som tydligt anger fritidshemmets syfte och centrala innehåll.

Nya förstelärare i Solna

31 oktober 2016

Vid en ceremoni i stadshuset har 15 nya förstelärare utnämnts. Intresset för tjänsterna har även denna gång varit mycket stort.

Trygghet - en förutsättning för lärande

27 oktober 2016

För att alla barn och elever i Solna ska nå sin fulla potential ska förskolan och skolan vara en trygg miljö för alla. Det framgår tydligt i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan.

Tydligt fokus på lärande i Solnas skolor

27 oktober 2016

2016 är ett händelserikt år, det visar stadens delårsrapport som kommunstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 17 oktober. Delårsrapporten visar att målen och uppdragen har god progress och att resultatet stärkts. Delårsrapporten visar också att staden nu har 77 156 solnabor, att hundratals nya företag startat samt att beslut fattats om drygt 2000 nya bostäder och 79 000 kvadratmeter kontorsyta.

Miljöstipendium

1 november 2016

Solna stads miljöstipendium 2016 delas av två fristående förskolor.

Bergshamraskolan - digital teknik och entreprenörskap i en kreativ miljö

19 oktober 2016

I syfte att skapa en attraktivare skola och förbättra förutsättningarna för elevernas inlärning gör staden flera insatser i Solnas skolor. I Bergshamraskolan görs satsningar på digital teknik, entreprenörskap och skapande skola så att eleverna ska få den bästa möjliga undervisningen i en kreativ skolmiljö.

European Code Week uppmärksammas i Solnas skolor

21 oktober 2016

Flera skolor i Solna uppmärksammar European Code Week som pågår 15-23 oktober. Arrangemanget vill uppmuntra barn och elever att lära sig programmera och utveckla sin digitala kompetens.

Dysleximässan i Solnahallen

17 oktober 2016

Fredagen och lördagen den 21 och 22 oktober har du möjlighet att lära dig mer om läs-, skriv- och räknesvårigheter i Solnahallen. Ta del av föreläsningar, workshops och utställare.

FN-dag 2016 i Solnas förskolor och skolor

24 oktober 2016

Tema för FN-dagen 2016 var utbildning och precis som tidigare år uppmärksammades dagen i Solnas förskolor och skolor.

Ökad andel utbildade lärare och höjd lärartäthet

10 oktober 2016

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 13 olika områden, till exempel andel barn i förskola, betyg och lärartäthet. Solna stad har gjort satsningar på att öka lärartätheten och har klättrat i ranking inom de områdena.

Minska elevers och personals exponering för kemikalier i skolan

7 oktober 2016

Solna stad arbetar för att minska skadliga kemikalier i förskola och skola. Lärare och personal med kunskap om skadliga kemikalier och om verksamheten tar fram råd och checklista utifrån forskning och rekommendationer. Materialet ska vara ett stöd för personalen i skolorna. Både kommunala och fristående skolor är välkomna att ta del av materialet.

Solnaelever i kreativt projekt med Kungliga Operan

6 oktober 2016

"Berätta din historia" är temat för en kreativ process i fyra steg, som mellanstadieelever på Tallbackaskolan genomgått under ledning av artister och pedagoger från Operan.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , , 13 , Nästa

Filtrera nyheter