Nyheter - Förskola & skola

Solna får en ny central skola

17 november 2016

I takt med att staden växer ökar behovet av fler skolplatser. I kvarteret där Råsundastadion tidigare låg och där ett nytt bostadsområde växer fram slår en ny högstadieskola upp portarna 2018. Skolan kommer kunna ta mot cirka 360 elever i fyra parallella årskurser 7–9.

Bergshamraskolan - digital teknik och entreprenörskap i en kreativ miljö

19 oktober 2016

I syfte att skapa en attraktivare skola och förbättra förutsättningarna för elevernas inlärning gör staden flera insatser i Solnas skolor. I Bergshamraskolan görs satsningar på digital teknik, entreprenörskap och skapande skola så att eleverna ska få den bästa möjliga undervisningen i en kreativ skolmiljö.

Minska elevers och personals exponering för kemikalier i skolan

7 oktober 2016

Solna stad arbetar för att minska skadliga kemikalier i förskola och skola. Lärare och personal med kunskap om skadliga kemikalier och om verksamheten tar fram råd och checklista utifrån forskning och rekommendationer. Materialet ska vara ett stöd för personalen i skolorna. Både kommunala och fristående skolor är välkomna att ta del av materialet.

Så arbetar lärare med robotar och entreprenörskap i skolan

12 oktober 2016

Skolornas grundskolor ska kombinera entreprenöriellt lärande med digitalisering. Som ett led i arbetet har lärare från Solna besökt Makerdays i Göteborg. Där har de fått idéer till hur elever kan utforska och experimentera med digitala verktyg. Ett sådant verktyg är de små programmerbara robotarna Blue-Bot.

Handlingsplan för digitalisering

20 september 2016

Barn- och utbildningsnämnden i Solna stad tog vid senaste sammanträdet beslut om en handlingsplan för digitalisering av grundskolan 2016-2018.

Digitaliseringsarbetet fortsätter

12 augusti 2016

Digitaliseringssatsningen i Solnas skolor och förskolor tog ordentlig fart under våren 2016. Under terminen byggdes de trådlösa nätverken ut och elever fick bättre tillgång till datorer och lärplattor. Inför höstterminen har det nu blivit dags för en kort sammanfattning om vad som hänt och en blick framåt på vad som närmast är att vänta.

”Biblioteket ska bli skolans hjärta”

8 juni 2016

Skolornas bibliotek ska vara ett hjälpmedel i undervisning och skolarbete. Biblioteken kan ha flera olika användningsområden beroende på skola och i bokhyllorna måste det finnas både faktaböcker och skönlitteratur som ska passa både äldre och yngre elever.

Säkerhet och trygghet i förskolan

2 juni 2016

Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga. Staden satsar därför på hjärt- och lungräddning för alla pedagoger. Dessutom pågår ett pilotprojekt för att öka kunskaperna om likabehandling och kränkande behandling.

Solna stärker arbetet med att främja närvaron i skolan

27 maj 2016

Den 25 maj tog Barn- och utbildningsnämnden i Solna beslut om att förtydliga rutinerna som ska främja närvaro och åtgärda frånvaro i grundskolan.

Digitalisering i förskolan

26 maj 2016

Solnas skolor och förskolor har påbörjat en digitaliseringsresa. Den digitala tekniken är verktyg verksamheten kan använda för att alla barn i Solnas förskolor och skolor ska nå sin fulla potential och utveckla kunskaper mot läroplanens mål.

Solna stad erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid

29 april 2016

Solna stad erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger. Verksamheten vänder sig till barn som är inskrivna i förskola och fritidshem.

Förskolor i Solna utvecklar matteundervisningen

28 april 2016

Matematiken finns överallt i förskolans vardag, inte bara när barnen lär sig räkna. Som pedagog behöver man bara ta på sig matematikglasögonen för att se den!

Fortsatt satsning på digitalisering i Solna

8 april 2016

Under 2016 ska Solnas skolor och förskolor fortsätta den digitaliseringsresa som påbörjades 2015. Det som händer närmast är att lärare på alla kommunala grundskolor i Solna ska gå på inspirationsföreläsning om digitalt arbete i klassrummet.

Solna satsar på kemikaliesmarta förskolor och skolor

14 mars 2016

Barn och unga tillbringar en stor del av dagen i förskola eller skola. För att reducera barns och elevers exponering för ohälsosamma ämnen, inledde Solna stad 2014 ett arbete med att göra förskolor och skolor kemikaliesmarta.

Den viktiga rasten - rastverksamhet och skolgårdsmiljö

5 februari 2016

Personal från fritidshemmen i Solna har tillbringat en förmiddag tillsammans med Olof Jonsson som uppmärksammats för sitt arbete kring rastverksamhet och skolgårdsmiljö.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , Nästa

Filtrera nyheter