Nyheter - Förskola & skola

ABC i förskolan - stärkt samspel och bemötande av barnen

2 oktober 2017

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger ta del av utbildningen ABC i förskolan. Uppstart blir under våren 2017.

Fokus på lärande och trygghet i skolans värld

9 mars 2017

Under 2016 har förskolor och skolor i Solna stad arbetat med att öka tryggheten och läsförståelsen i skolan. En trygg skolmiljö är en av grundpelarna för att barn ska kunna arbeta och utvecklas i skolan. Skolorna har också haft ett bredare fokus på att höja kunskapsresultaten hos eleverna. Flera stora digitaliseringsprojekt har sjösatts och satsningar på medarbetarskap och ledarskapet i skolan har genomförts.

Solna inför central rättning av nationella prov

28 februari 2017

För att minska lärarnas arbetsbelastning, bidra till kollegialt lärande och en mer rättssäker bedömning har barn- och utbildningsförvaltningen infört central rättning av nationella prov.

Nybakat bröd och mer ekologisk frukt i skolorna

23 februari 2017

Två härliga nyheter för alla barn och elever: Under våren börjar skolrestaurangerna servera nybakat bröd och till sommaren ska 80 procent av den frukt som serveras på förskolorna och skolorna i Solna vara ekologisk.

Fjärrundervisning i samiska utökas till två skolor

6 februari 2017

Fjärrundervisning i samiska startade höstterminen 2014 på Skytteholmsskolan. Nu finns undervisningsformen även på Bergshamraskolan.

Förste förskollärarna och förstelärarna utvecklar förskolan och skolan i Solna

23 januari 2017

I våras utnämnde Solna stad åtta förste förskollärare som tillsammans ingår i ett pedagogiskt nätverk. De har nu haft sin första träff. Även stadens förstelärare har träffats. På mötena diskuterades uppdraget, kollegialt lärande och förväntningar på framtiden.

Nya avgifter i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

28 november 2017

Från och med den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket för maxtaxa till 46 080 kr. Förändringen innebär att det blir nya avgifter för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb.

Vinst för elever med lovskola och läxhjälp

28 december 2016

För en ökad studiemotivation, högre måluppfyllelse och för att ge stöd i det fortlöpande skolarbetet satsar nu majoriteten av skolorna i Solna på läxhjälp och lovskola.

Utbildningen i förskola och skola utvecklas med moderna verktyg

4 januari 2017

Under 2017 kommer förskolor och skolor fortsätta utveckla arbetet så att alla barn och elever kan nå sin fulla potential. Moderna verktyg ska inspirera till nya sätt att dela kunskap och samarbeta i den digitala omvärlden.

Likvärdigheten mellan eleverna i Solnas skolor har ökat

15 december 2016

I november publicerade Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporten Öppna jämförelser för grundskolan. Den beskriver kvaliteten på Sveriges grundskolor utifrån bland annat betyg och likvärdighet.

Solna fortsätter att göra insatser för språkutveckling

11 januari 2017

Solnas satsning på läsförståelse kommer att fortsätta under 2017 på förskolor, grundskolor och på fritidshemmen.

Satsning på trygghet i nästa års verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden

14 december 2016

Trygghet för barn och elever har en framträdande roll i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2017.

Digitala hjälpmedel i förskolans pedagogiska arbete

28 november 2017

Det digitala arbetet i Solnas förskolor är i full gång. Surfplattor har för en del barn blivit ett nästan lika vanligt verktyg som kritor och pussel.

Parkprat - ungas guide till Hagaparken

24 november 2016

Elever från flera av Solnas skolor och från LSS-verksamheten Draken, har under hösten arbetat med att ta fram audioguider till Hagaparken.

Råsundas klass 4c bäst i finalen

18 november 2016

2016 års upplaga av frågetävlingen Vem vet mest om Solna har avgjorts i Solna stadshus. Under finalen i en mer än fullsatt kommunfullmäktigesal möttes tre lag i tuff kamp med svåra frågor om Solna.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , , 13 , Nästa

Filtrera nyheter