Nyheter - Förskola & skola

Solna stad - en attraktiv arbetsgivare för lärare

25 januari 2018

Solna stad blev den 8:e mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige bland unga yrkesverksamma lärare i Universums mätning 2017. I mätningen 2016 låg staden på en 13:e plats.

Tre nya skolor i Solna

24 januari 2018

I takt med att Solna växer med nya bostäder och invånare ökar behovet av fler skolplatser. I Råsunda slår en ny högstadieskola upp portarna till hösten 2018, vilket är den tredje i raden av nya skolor på ett par år. Tidigare har den kommunala Parkskolan i Hagalund öppnat liksom fristående Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden.

Aldrig långt till öppna förskolan

23 januari 2018

Stadens öppna förskolor är uppskattade. Det finns fem stycken runt om i Solna, tre kommunala och två som drivs av Svenska kyrkan. På öppna förskolan finns det möjlighet att få stöd och råd om sitt barns utveckling och möjlighet att byta några ord med andra föräldrar och erfaren personal samt ta en kopp kaffe i lugn och ro.

Skolstart mot mobbning tillsammans med Friends

9 januari 2018

Nu är vårterminen igång för personalen i Solnas skolor. Tillsammans med barnrättsorganisationen Friends inleds terminen med studiedagar där alla stadens lärare och övriga personal får fortbildning i hur man förhindrar och förebygger mobbning i skolan.

Internationellt skolsamarbete - Solna och Beijing

8 januari 2018

Allt började för några år sedan med införande av kinesiska som ett nytt modernt språk i undervisningen i Solna stad. Med åren har det utvecklats till ett internationellt samarbete med en skola i Beijing, Kina. Utbytet handlar bland annat om att dela kunskaper och erfarenheter av pedagogik och didaktik, material och teknologi. Och våren 2018 åker 16 elever från Solna på studieresa till Kina.

Förskolan i utveckling - ny strategi för ökad kvalitet

21 december 2017

Alla barn i Sverige har rätt till en förskola av god kvalitet. Solna stad har nu tagit fram en ny strategi för att kvaliteten i stadens förskolor ska förbättras. Målsättningen är att barnens trygghet i förskolan ska öka och att barnen ska vara väl förberedda för övergången till förskoleklass och skolan.

Ny strategi för ökade kunskapsresultat i skolan

19 december 2017

Solna stad arbetar sedan flera år aktivt med resultatutvecklingen inom skolan och satsar på såväl kompetensutveckling av personal och fler förstelärare som ökad trygghet och digitalisering. Nu har även en strategi för förbättrade kunskapsresultat i skolan tagits fram.

Rätt hjälp till särskilt begåvande barn

14 december 2017

Alla barn i förskolan och skolan ska ges likvärdiga och goda möjligheter att lyckas maximera sin utveckling. Utifrån sina egna förutsättningar ska barnen kunna utvecklas så långt som möjligt. För att synliggöra och uppmärksamma de särskilt begåvade barnen har Solna stad tagit fram en ny handlingsplan.

SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan 2017

12 december 2017

Solna stads skolor ska kännetecknas av hög kvalitet och vara en plats där både elever och lärare trivs och känner sig trygga. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar nu resultatet i sin årliga Öppna jämförelser för grundkolan vilket visar attatt Solna stad har förbättringsområden. Flera satsningar är redan igång och i dagarna beslutas också om stadens Strategi för förbättrade kunskapsresultat i skolan.

Omarbetade regler för förskola och pedagogisk omsorg

28 november 2017

De reviderade reglerna för Solnas förskolor och pedagogisk omsorg innebär bland annat att det blir enklare att byta förskola för barn som flyttar från ett område i Solna till ett annat och att det finns möjlighet för flera familjer att dela på omsorgen.

Frågor från Vem vet mest om Solna

23 november 2017

Klass 4B från Bergshamraskolan segrade i 2017 års upplaga av frågetävlingen Vem vet mest om Solna. Nu finns chansen att prova hur mycket du kan om kommunen.

Bergshamraskolan glada vinnare i Vem vet mest om Solna 2017

23 november 2017

För tolfte året i rad avgjordes Vem vet mest om Solna i en fullsatt kommunfullmäktigesal i stadshuset. Efter en spännande final vann Bergshamraskolans klass 4B hela tävlingen.

Förskoleklassen blir obligatorisk från 2018

27 november 2017

Nu är det snart dags att ansöka till förskoleklassen som från och med 2018 är en del i den obligatoriska grundskolan. Riksdagen har beslutat att skolplikten ska gälla från det år barnet fyller sex år och skolplikten blir därmed tio år.

Budget 2018: Satsningar på kvalité i skola och förskola

16 november 2017

I budgetförslaget för 2018 görs särskilda satsningar på 20 miljoner för att öka kvalitén i skola och barnomsorg. Ytterligare 20 miljoner läggs på att rusta förskole- och skollokaler. Kommunstyrelsen fattade beslut om budgetförslaget den 13/11, och kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut den 27/11.

Nu ska skolorna bli mer kemikaliesmarta

31 oktober 2017

Skolan i Solna har fått nya råd för en kemikaliesmart verksamhet så att alla som arbetar i skolan enklare ska kunna skapa en hälsosammare och god miljö. Under en förmiddag fick alla lärare ta del av praktiska tips från Håll Sverige Rent, information om de nya råden samt tips för att göra kemikaliesmarta inköp.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , Nästa

Filtrera nyheter