Nyheter - Förskola & skola

Ny organisation för förskola och skola

17 maj 2017

Barn- och utbildningsnämnden fattade i maj beslut om en ny organisation för barn- och utbildningsförvaltningen. Detta för att skapa en ännu mer attraktiv arbetsplats, ge stöd till ytterligare utveckling av verksamheterna samt stärka arbetet med att öka barns och elevers trygghet.

Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande förskoleklasselever

12 maj 2017

För att du som vårdnadshavare ska få mer information om ditt barns start i förskoleklassen är du välkommen till informationsmöte på ditt barns blivande skola.

Elever i år 2 besöker stadshuset

2 maj 2017

Vad innebär demokrati och hur fungerar en kommun? Det är frågor som elever i år 2 på Granbackaskolan fick svar på vid ett besök i Solna stadshus.

Berättande och läsning skapar intresse för ordets magi

21 april 2017

Solnas skolor firar på olika sätt världsbokdagen för att lyfta språkets och litteraturens betydelse, skapa ökad nyfikenhet för språket och inspirera till läsning. På Ekensbergsskolan och Skytteholmsskolan var det författarbesök och utställning med barnens egna berättelser.

Lektor utnämnd i Solna

5 april 2017

Nu utser Solna stad en första lektor. Uppdraget går till modersmålsläraren Naida Khanmourzaeva. Naida ska arbeta med att lyfta kvaliteten i modersmålsundervisningen i alla skolor i Solna och över alla språk.

"Språket är grunden i allt vi gör"

27 mars 2017

På förskolan Fyrklövern är det dags för samling och barnen samlas i grupper för att genom lekfulla övningar utveckla sitt språk. Pedagoger och barn säger ramsor, sjunger och berättar sagor. Barnen uppmuntras att lyssna efter ljud i rummet och i orden, utifrån var de befinner sig i sin språkutveckling.

Förskolor och skolor släcker för att upplysa

21 mars 2017

Dagarna runt den 25 mars kan hela världen vara en del av Earth Hour. För att uppmärksamma och lära mer om klimatfrågan gör förskolor och skolor i Solna olika aktiviteter och insatser både under veckan och kontinuerligt under året.

ABC i förskolan - stärkt samspel och bemötande av barnen

2 oktober 2017

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger ta del av utbildningen ABC i förskolan. Uppstart blir under våren 2017.

Fokus på lärande och trygghet i skolans värld

9 mars 2017

Under 2016 har förskolor och skolor i Solna stad arbetat med att öka tryggheten och läsförståelsen i skolan. En trygg skolmiljö är en av grundpelarna för att barn ska kunna arbeta och utvecklas i skolan. Skolorna har också haft ett bredare fokus på att höja kunskapsresultaten hos eleverna. Flera stora digitaliseringsprojekt har sjösatts och satsningar på medarbetarskap och ledarskapet i skolan har genomförts.

Solna inför central rättning av nationella prov

28 februari 2017

För att minska lärarnas arbetsbelastning, bidra till kollegialt lärande och en mer rättssäker bedömning har barn- och utbildningsförvaltningen infört central rättning av nationella prov.

Nybakat bröd och mer ekologisk frukt i skolorna

23 februari 2017

Två härliga nyheter för alla barn och elever: Under våren börjar skolrestaurangerna servera nybakat bröd och till sommaren ska 80 procent av den frukt som serveras på förskolorna och skolorna i Solna vara ekologisk.

Fjärrundervisning i samiska utökas till två skolor

6 februari 2017

Fjärrundervisning i samiska startade höstterminen 2014 på Skytteholmsskolan. Nu finns undervisningsformen även på Bergshamraskolan.

Dags att uppdatera inkomsten för dig med barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritids

23 januari 2017

Hushåll med barn i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb behöver uppdatera sina inkomstuppgifter en gång/år. Detta för att säkerställa att alla familjer betalar rätt avgift.

Förste förskollärarna och förstelärarna utvecklar förskolan och skolan i Solna

23 januari 2017

I våras utnämnde Solna stad åtta förste förskollärare som tillsammans ingår i ett pedagogiskt nätverk. De har nu haft sin första träff. Även stadens förstelärare har träffats. På mötena diskuterades uppdraget, kollegialt lärande och förväntningar på framtiden.

Nya avgifter i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

28 november 2017

Från och med den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket för maxtaxa till 46 080 kr. Förändringen innebär att det blir nya avgifter för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , , 13 , Nästa

Filtrera nyheter