Nyheter - Förskola & skola

Sammanhållen skolbarnomsorg under rektors ansvar

21 juni 2017

Placeringen till fritidsklubbarna inför höstterminen är klar och du som har ansökt har erbjudits en plats för ditt barn. Fritidsklubbarna är den del av skolbarnomsorgen som gäller barn i årskurs 4-6. Av Solnas nio fritidsklubbar övergår tre stycken från hösten 2017 till att bli en del av skolans verksamhet. 2018 övergår även övriga fritidsklubbar till skolan med rektor som ansvarig.

Flera internationella samarbeten i Solnas skolor

1 juni 2017

Flera av Solnas kommunala skolor har inlett samarbeten med skolor runt om i världen för att utbyta erfarenheter samt för möjlighet att ta del av och lära sig andra kulturer och träna språk.

Tillsammans med Friends mot mobbning

29 maj 2017

Alla elever i Solnas skolor ska trivas och känna sig välkomna. För att arbeta för en än mer välkomnande skola och mot mobbning inleder staden ett samarbete med barnrättsorganisationen Friends. Från och med höstterminen ska arbetet vara igång i alla Solnas skolor.

Nya förste förskollärare utnämnda i Solna stad

23 maj 2017

Fyra nya förste förskollärare har utnämnts i Solna stad. Det innebär att staden nu har 12 förste förskollärare i de kommunala och fristående förskolorna.

Förskolans dag firades i Solnas kommunala förskolor

22 maj 2017

Förskolans dag firas med maskerader, hattparader, disco och utställningar. Många barn, föräldrar och pedagoger uppmärksammar Sveriges mest uppskattade kommunala verksamhet.

Ny organisation för förskola och skola

17 maj 2017

Barn- och utbildningsnämnden fattade i maj beslut om en ny organisation för barn- och utbildningsförvaltningen. Detta för att skapa en ännu mer attraktiv arbetsplats, ge stöd till ytterligare utveckling av verksamheterna samt stärka arbetet med att öka barns och elevers trygghet.

Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande förskoleklasselever

12 maj 2017

För att du som vårdnadshavare ska få mer information om ditt barns start i förskoleklassen är du välkommen till informationsmöte på ditt barns blivande skola.

Elever i år 2 besöker stadshuset

2 maj 2017

Vad innebär demokrati och hur fungerar en kommun? Det är frågor som elever i år 2 på Granbackaskolan fick svar på vid ett besök i Solna stadshus.

Berättande och läsning skapar intresse för ordets magi

21 april 2017

Solnas skolor firar på olika sätt världsbokdagen för att lyfta språkets och litteraturens betydelse, skapa ökad nyfikenhet för språket och inspirera till läsning. På Ekensbergsskolan och Skytteholmsskolan var det författarbesök och utställning med barnens egna berättelser.

Lektor utnämnd i Solna

5 april 2017

Nu utser Solna stad en första lektor. Uppdraget går till modersmålsläraren Naida Khanmourzaeva. Naida ska arbeta med att lyfta kvaliteten i modersmålsundervisningen i alla skolor i Solna och över alla språk.

"Språket är grunden i allt vi gör"

27 mars 2017

På förskolan Fyrklövern är det dags för samling och barnen samlas i grupper för att genom lekfulla övningar utveckla sitt språk. Pedagoger och barn säger ramsor, sjunger och berättar sagor. Barnen uppmuntras att lyssna efter ljud i rummet och i orden, utifrån var de befinner sig i sin språkutveckling.

Förskolor och skolor släcker för att upplysa

21 mars 2017

Dagarna runt den 25 mars kan hela världen vara en del av Earth Hour. För att uppmärksamma och lära mer om klimatfrågan gör förskolor och skolor i Solna olika aktiviteter och insatser både under veckan och kontinuerligt under året.

ABC i förskolan - stärkt samspel och bemötande av barnen

2 oktober 2017

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger ta del av utbildningen ABC i förskolan. Uppstart blir under våren 2017.

Fokus på lärande och trygghet i skolans värld

9 mars 2017

Under 2016 har förskolor och skolor i Solna stad arbetat med att öka tryggheten och läsförståelsen i skolan. En trygg skolmiljö är en av grundpelarna för att barn ska kunna arbeta och utvecklas i skolan. Skolorna har också haft ett bredare fokus på att höja kunskapsresultaten hos eleverna. Flera stora digitaliseringsprojekt har sjösatts och satsningar på medarbetarskap och ledarskapet i skolan har genomförts.

Solna inför central rättning av nationella prov

28 februari 2017

För att minska lärarnas arbetsbelastning, bidra till kollegialt lärande och en mer rättssäker bedömning har barn- och utbildningsförvaltningen infört central rättning av nationella prov.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , , 12 , Nästa

Filtrera nyheter