Nyheter - Förskola & skola

Årets pedagog och skolledare ska utses – två nya pris instiftas

12 mars 2018

För att stimulera till utveckling och kvalitet inom förskolor och skolor instiftar nu Solna stad två nya utmärkelser, ett för årets pedagog och ett för årets skolledare.

Många elever söker till Solna Gymnasium

6 mars 2018

I februari i år gjorde Sveriges alla niondeklassare valet till gymnasieskolan. Till Solna Gymnasium har nästan dubbelt så många sökt som det finns platser och antalet sökande till skolan har sedan 2014 ökat med 70%.

Huvudsta får en ny modern skola och idrottshall

20 februari 2018

Nu är det Huvudstas tur att liksom Hagalund, Järvastaden och Råsunda få en ny modern skola. Skolan, som ska byggas strax norr om Tallbackaskolan, ska ha plats för mellan 700–900 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Planen är att skolan står klar till höstterminen 2021.

Språket och leken lägger grunden

16 februari 2018

Förskolorna i Solna är en plats för både lek och lärande. Här sker utveckling av barnens språk under hela dagen, vid måltider, påklädning, i leken och i sagostunden. Pedagogernas kunskaper om språkutveckling bidrar till att barnen lär sig prata och ta de första stegen mot att läsa och skriva.

Gemensam kompetensutveckling av stadens lärare

9 februari 2018

Fortbildning behövs för att utvecklas i sin yrkesroll. För stadens lärare handlar det också om att fortbildningen ska bidra till ökad uppfyllelse av kunskapskraven för eleverna. I Solna stad finns ett stort engagemang för att för att skapa en likvärdig skola och som ett led i detta kompetensutvecklas stadens lärare gemensamt.

Läslyft i förskolan

1 februari 2018

Läslust finns hos de allra flesta barn och även om det för de flesta är först i skolan som läskoden knäcks så är det i förskolan som den grunden läggs. Det är här barnen tar sina första viktiga steg till att bli goda läsare. Under läsåret 2018 fortsätter satsningarna på språkutveckling i Solna stads förskolor.

Världen runt för Solnas elever

30 januari 2018

Det finns många vinster med internationella samarbeten. Det ger nya möjligheter till lärande för såväl elever som lärare och rektorer. Skolans viktiga fokusområden är liknande över hela Europa och det finns därför mycket att lära av varandra.

Solna stad - en attraktiv arbetsgivare för lärare

25 januari 2018

Solna stad blev den 8:e mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige bland unga yrkesverksamma lärare i Universums mätning 2017. I mätningen 2016 låg staden på en 13:e plats.

Tre nya skolor i Solna

24 januari 2018

I takt med att Solna växer med nya bostäder och invånare ökar behovet av fler skolplatser. I Råsunda slår en ny högstadieskola upp portarna till hösten 2018, vilket är den tredje i raden av nya skolor på ett par år. Tidigare har den kommunala Parkskolan i Hagalund öppnat liksom fristående Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden.

Aldrig långt till öppna förskolan

23 januari 2018

Stadens öppna förskolor är uppskattade. Det finns fem stycken runt om i Solna, tre kommunala och två som drivs av Svenska kyrkan. På öppna förskolan finns det möjlighet att få stöd och råd om sitt barns utveckling och möjlighet att byta några ord med andra föräldrar och erfaren personal samt ta en kopp kaffe i lugn och ro.

Skolstart mot mobbning tillsammans med Friends

9 januari 2018

Nu är vårterminen igång för personalen i Solnas skolor. Tillsammans med barnrättsorganisationen Friends inleds terminen med studiedagar där alla stadens lärare och övriga personal får fortbildning i hur man förhindrar och förebygger mobbning i skolan.

Internationellt skolsamarbete - Solna och Beijing

8 januari 2018

Allt började för några år sedan med införande av kinesiska som ett nytt modernt språk i undervisningen i Solna stad. Med åren har det utvecklats till ett internationellt samarbete med en skola i Beijing, Kina. Utbytet handlar bland annat om att dela kunskaper och erfarenheter av pedagogik och didaktik, material och teknologi. Och våren 2018 åker 16 elever från Solna på studieresa till Kina.

Förskolan i utveckling - ny strategi för ökad kvalitet

21 december 2017

Alla barn i Sverige har rätt till en förskola av god kvalitet. Solna stad har nu tagit fram en ny strategi för att kvaliteten i stadens förskolor ska förbättras. Målsättningen är att barnens trygghet i förskolan ska öka och att barnen ska vara väl förberedda för övergången till förskoleklass och skolan.

Ny strategi för ökade kunskapsresultat i skolan

19 december 2017

Solna stad arbetar sedan flera år aktivt med resultatutvecklingen inom skolan och satsar på såväl kompetensutveckling av personal och fler förstelärare som ökad trygghet och digitalisering. Nu har även en strategi för förbättrade kunskapsresultat i skolan tagits fram.

Rätt hjälp till särskilt begåvande barn

14 december 2017

Alla barn i förskolan och skolan ska ges likvärdiga och goda möjligheter att lyckas maximera sin utveckling. Utifrån sina egna förutsättningar ska barnen kunna utvecklas så långt som möjligt. För att synliggöra och uppmärksamma de särskilt begåvade barnen har Solna stad tagit fram en ny handlingsplan.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , Nästa

Filtrera nyheter