Nyheter - Förskola & skola

ABC i förskolan - stärkt samspel och bemötande av barnen

2 oktober 2017

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger ta del av utbildningen ABC i förskolan. Uppstart blir under våren 2017.

Barn- och utbildningsförvaltningens vision för förskola och skola

27 februari 2018

Vi ska skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential.

Solna inför central rättning av nationella prov

28 februari 2017

För att minska lärarnas arbetsbelastning, bidra till kollegialt lärande och en mer rättssäker bedömning har barn- och utbildningsförvaltningen infört central rättning av nationella prov.

Nybakat bröd och mer ekologisk frukt i skolorna

23 februari 2017

Två härliga nyheter för alla barn och elever: Under våren börjar skolrestaurangerna servera nybakat bröd och till sommaren ska 80 procent av den frukt som serveras på förskolorna och skolorna i Solna vara ekologisk.

Nya avgifter i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

28 november 2017

Från och med den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket för maxtaxa till 46 080 kr. Förändringen innebär att det blir nya avgifter för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb.

Nyboda resurscentrum

28 mars 2018

Solna stads resurscentrum är en verksamhet för elever i behov av förstärkt särskilt stöd. Eleverna läser enligt grundskolans läroplan (Lgr 11) och undervisningen följer det nationella uppdraget enligt Skollagen (2010:800).

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida)

Filtrera nyheter