Nyheter - Förskola & skola

Resultat av brukarundersökningen Förskola & Skola 2018

21 juni 2018

Nu kan du ta del av resultaten från Barn- och utbildningsförvaltningens brukarundersökning som genomfördes i april och maj 2018.

Högre kvalitetskrav på skolmaten i ny upphandling

18 juni 2018

Barn och elever i Solna stads verksamheter behöver god och näringsriktiga måltider för att orka hela dagen. Nu har det fattats tilldelningsbeslut av leverantör av mat till stadens förskolor och skolor, med nya högre kvalitetskrav. Barn- och utbildningsnämnden fattade tilldelningsbeslut den 14 juni 2018. Givet att beslutet inte överprövas tecknas avtal med Sodexo AB tidigast den 26 juni 2018.

Många sommaröppna förskolor och fritidshem

15 juni 2018

Sommarlov i skolan och semestertider men många förskolor och fritidshem har öppet hela sommaren.

Årets pedagog och årets skolledare har utsetts

11 juni 2018

För första gången har årets pedagog och årets skolledare utsetts i Solna stad. Utmärkelsen ska både uppmuntra och synliggöra utveckling och kvalitet inom förskolor och skolor. Över 100 nominering strömmade in från barn, elever, föräldrar och kollegor som ville uppmärksamma viktiga insatser under läsåret 2017/18.

Bästa boken framröstad i Solna och Sundbyberg

5 juni 2018

Genom ett samarbete mellan biblioteken i Solna och Sundbyberg har en årlig omröstning genomförts där barn och ungdomar får rösta fram de böcker de tyckte bäst om av fjolårets utgivning. I år slogs röstningsrekord med hela 1647 barn och ungdomar som röstade på 321 olika titlar.

Mindre barngrupper – en nyckel för kvalitet i Solna stads förskolor

31 maj 2018

Det är flera faktorer som samspelar och påverkar kvaliteten inom förskolan. Skolverket pekar på personalens kompetens, barngruppens storlek och personaltätheten som särskilt viktiga. I enlighet med Solna stads strategi, som syftar till att öka kvaliteten i stadens förskolor, arbetar förskolorna aktivt med att organisera barnen i mindre sammanhang under stora delar av dagen.

Matematik i världsklass

31 maj 2018

Under året har en grupp lärare på Ekensbergsskolan ingått i ett projekt med målet att höja elevernas kunskapsnivå i matematik. Lärare från årskurs ett till och med årskurs tre samt specialpedagoger har använt sig av Singaporematematik under läsåret 2017/18. Nu utvärderas projektet efter det första året och lärarna är mycket nöjda.

Studentfirande i Solna

28 maj 2018

Nu är det snart dags för årets studentfirande i Solnas gymnasieskolor. De som går sista året på gymnasieskolorna firar studenten med utspring den här veckan. Här hittar du tider för skolornas utspring.

Solnas skolungdomar reser med SL utan kostnad i sommar

23 maj 2018

I maj och juni skickas Ungdomsbiljett 2018 ut till många skolungdomar i länet som får resa med SL utan kostnad under sommarlovet.

Råsundagårdens förskola nyinvigd – på Förskolans dag

17 maj 2018

På självaste Förskolans dag den 17 maj nyinvigdes Råsundagården med såpbubblor, bandklippning och sång. Förskolan som är från 1946 är en av Solnas äldsta och i över ett år byggdes den om för att bli en modern, energieffektiv och ändamålsenlig förskola som möter dagens behov och krav.

Fritidshemmens dag firades i Solna

14 maj 2018

Runt om i hela Sverige firas varje år Fritidshemmens dag andra tisdagen i maj. Då uppmärksammas fritidshemmens viktiga och uppskattade verksamhet, som stimulerar till utveckling och lärande samtidigt som eleverna erbjuds en meningsfull fritid. Något som det visades tydliga exempel på genom de många aktiviteter som bjöds under dagen på Solnas fritidshem.

Säkra och trygga skolvägar

9 maj 2018

Solna är en stad som växer. Nya områden växer fram med nya invånare och staden blir tätare. Fler barn och unga kommer med andra ord i framtiden att röra sig i Solna och inte minst ta sig till och från skolorna. För att höja trafiksäkerheten vid skolorna ytterligare har en plan för säkrare skolvägar tagits fram, liksom ett genomförandeprogram. Först ut med säkerhetshöjande åtgärder är Bergshamraskolan och Råsunda skola!

Tryggare och trivsammare skolor

8 maj 2018

Under 2018 är upprustning av förskole- och skollokaler en prioriterad fråga för staden. Totalt är 20 miljoner kronor avsatta för upprustningsinsatser under året. Först ut att rustas är Ekensbergsskolan, Bergshamraskolan och Skytteholmsskolan, där alltifrån entréer, klassrum och toaletter kommer att snyggas till och förbättras.

Barn bygger drömstad – Solna 75 år!

2 maj 2018

Under våren har ett hundratal barn i åldern 1–6 år på 8 förskolor i Solna byggt sin drömstad i miniformat. I takt med att Solna växer har barnen fantiserat och utforskat sin närmiljö utifrån frågor som - Vad finns i min drömstad? Hur kommer Solna att se ut när jag har blivit stor? Barnens delaktighet i stadsutvecklingen är en del av stadens jubileumsfirande.

Internationellt utbyte – elever från Solna åker till Beijing

2 maj 2018

Nu bär det av till Kina för en grupp högstadieelever från Ulriksdalsskolan och Råsunda skola. Målet är den kinesiska huvudstaden Beijing och internationellt samarbete med andra skolor.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , Nästa

Filtrera nyheter