Anpassa hastigheten i trafiken

Ett nytt läsår har startat och fler barn rör sig ute i trafiken. Tänk därför på att anpassa hastigheten, speciellt i närheten av förskolor och skolor.

Barn går över gatan

Det är ovanligt att barn skadas i trafiken på väg till och från skolan. Men eftersom färre barn går och cyklar och fler blir skjutsade med bil, har trafiksituationen runt skolor och förskolor blivit intensivare och otryggare. För barn är vägen både en transportsträcka till och från skolan och en plats för lek och utmaning. Barn har heller inte samma förmåga att överblicka faror i trafiken som vuxna. Detta beror bland annat på den mentala utvecklingen, längd och förmåga att uppfatta vuxna regelverk.

Att gå eller cykla till skolan bidrar till att minska antalet bilar runt skolan. Det ökar tryggheten i trafiken och gör också att avgasutsläppen minskar. Dessutom får barnen får röra på sig innan skoldagen börjar och barn som rör på sig känner sig piggare och har lättare att koncentrera sig.

En vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och/eller från skolan.

Läs mer om skolstart och hastighetsbegränsning på NTF:s webbplats.

Dela: