Nyheter - Förskola & skola

ABC i förskolan - stärkt samspel och bemötande av barnen

16 mars 2017

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger ta del av utbildningen ABC i förskolan. Uppstart blir under våren 2017.

Fokus på lärande och trygghet i skolans värld

9 mars 2017

Under 2016 har förskolor och skolor i Solna stad arbetat med att öka tryggheten och läsförståelsen i skolan. En trygg skolmiljö är en av grundpelarna för att barn ska kunna arbeta och utvecklas i skolan. Skolorna har också haft ett bredare fokus på att höja kunskapsresultaten hos eleverna. Flera stora digitaliseringsprojekt har sjösatts och satsningar på medarbetarskap och ledarskapet i skolan har genomförts.

Komet

3 mars 2017

I dagsläget tar barn- och utbildningsförvaltningen inte emot ansökningar till Kometkurser.

Solna inför central rättning av nationella prov

28 februari 2017

För att minska lärarnas arbetsbelastning, bidra till kollegialt lärande och en mer rättssäker bedömning har barn- och utbildningsförvaltningen infört central rättning av nationella prov.

Nybakat bröd och mer ekologisk frukt i skolorna

23 februari 2017

Två härliga nyheter för alla barn och elever: Under våren börjar skolrestaurangerna servera nybakat bröd och till sommaren ska 80 procent av den frukt som serveras på förskolorna och skolorna i Solna vara ekologisk.

Står du i kö till förskoleplats i augusti?

27 februari 2017

Från början av mars kommer du som önskat plats i en kommunal förskola i augusti och omfattas av platsgaranti få ett erbjudande. Erbjudandet får du med sms och /eller e-post. Det är därför viktigt att uppdatera kontaktuppgifterna i e-tjänst förskola & skola.

Fjärrundervisning i samiska utökas till två skolor

6 februari 2017

Fjärrundervisning i samiska startade höstterminen 2014 på Skytteholmsskolan. Nu finns undervisningsformen även på Bergshamraskolan.

Dags att uppdatera inkomsten för dig med barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritids

23 januari 2017

Hushåll med barn i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb behöver uppdatera sina inkomstuppgifter en gång/år. Detta för att säkerställa att alla familjer betalar rätt avgift.

Förste förskollärarna och förstelärarna utvecklar förskolan och skolan i Solna

23 januari 2017

I våras utnämnde Solna stad åtta förste förskollärare som tillsammans ingår i ett pedagogiskt nätverk. De har nu haft sin första träff. Även stadens förstelärare har träffats. På mötena diskuterades uppdraget, kollegialt lärande och förväntningar på framtiden.

Välkommen till en ny termin i Solnas förskolor och skolor

12 januari 2017

Barn- och utbildningsförvaltningen hälsar alla barn och elever välkomna till vårterminen 2017! För eleverna i grundskolan startade skolan på onsdagen den 11 januari.

Nya avgifter i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

4 januari 2017

Från och med den 1 januari 2017 höjs inkomsttaket för maxtaxa till 45 390 kr. Förändringen innebär att det blir nya avgifter för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb.

Vinst för elever med lovskola och läxhjälp

28 december 2016

För en ökad studiemotivation, högre måluppfyllelse och för att ge stöd i det fortlöpande skolarbetet satsar nu majoriteten av skolorna i Solna på läxhjälp och lovskola.

Utbildningen i förskola och skola utvecklas med moderna verktyg

4 januari 2017

Under 2017 kommer förskolor och skolor fortsätta utveckla arbetet så att alla barn och elever kan nå sin fulla potential. Moderna verktyg ska inspirera till nya sätt att dela kunskap och samarbeta i den digitala omvärlden.

Jul och nyår på förskolor och fritidshem

19 december 2016

Under jullovet erbjuder alla skolor verksamhet på fritidshemmet. På skolornas respektive hemsidor finns information om till exempel öppna och stängda avdelningar. På förskolornas hemsidor hittar du information om eventuell sammanslagning med andra förskolor och aktuell kontaktinformation.

Likvärdigheten mellan eleverna i Solnas skolor har ökat

15 december 2016

I november publicerade Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporten Öppna jämförelser för grundskolan. Den beskriver kvaliteten på Sveriges grundskolor utifrån bland annat betyg och likvärdighet.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , , 15 , Nästa

Filtrera nyheter