Nyheter - Förskola & skola

Solnas skolungdomar reser med SL utan kostnad i sommar

23 maj 2018

I maj och juni skickas Ungdomsbiljett 2018 ut till många skolungdomar i länet som får resa med SL utan kostnad under sommarlovet.

Råsundagårdens förskola nyinvigd – på Förskolans dag

17 maj 2018

På självaste Förskolans dag den 17 maj nyinvigdes Råsundagården med såpbubblor, bandklippning och sång. Förskolan som är från 1946 är en av Solnas äldsta och i över ett år byggdes den om för att bli en modern, energieffektiv och ändamålsenlig förskola som möter dagens behov och krav.

Fritidshemmens dag firades i Solna

14 maj 2018

Runt om i hela Sverige firas varje år Fritidshemmens dag andra tisdagen i maj. Då uppmärksammas fritidshemmens viktiga och uppskattade verksamhet, som stimulerar till utveckling och lärande samtidigt som eleverna erbjuds en meningsfull fritid. Något som det visades tydliga exempel på genom de många aktiviteter som bjöds under dagen på Solnas fritidshem.

Säkra och trygga skolvägar

9 maj 2018

Solna är en stad som växer. Nya områden växer fram med nya invånare och staden blir tätare. Fler barn och unga kommer med andra ord i framtiden att röra sig i Solna och inte minst ta sig till och från skolorna. För att höja trafiksäkerheten vid skolorna ytterligare har en plan för säkrare skolvägar tagits fram, liksom ett genomförandeprogram. Först ut med säkerhetshöjande åtgärder är Bergshamraskolan och Råsunda skola!

Tryggare och trivsammare skolor

8 maj 2018

Under 2018 är upprustning av förskole- och skollokaler en prioriterad fråga för staden. Totalt är 20 miljoner kronor avsatta för upprustningsinsatser under året. Först ut att rustas är Ekensbergsskolan, Bergshamraskolan och Skytteholmsskolan, där alltifrån entréer, klassrum och toaletter kommer att snyggas till och förbättras.

Barn bygger drömstad – Solna 75 år!

2 maj 2018

Under våren har ett hundratal barn i åldern 1–6 år på 8 förskolor i Solna byggt sin drömstad i miniformat. I takt med att Solna växer har barnen fantiserat och utforskat sin närmiljö utifrån frågor som - Vad finns i min drömstad? Hur kommer Solna att se ut när jag har blivit stor? Barnens delaktighet i stadsutvecklingen är en del av stadens jubileumsfirande.

Internationellt utbyte – elever från Solna åker till Beijing

2 maj 2018

Nu bär det av till Kina för en grupp högstadieelever från Ulriksdalsskolan och Råsunda skola. Målet är den kinesiska huvudstaden Beijing och internationellt samarbete med andra skolor.

Dags att nominera din favorit till årets pedagogiska priser

22 maj 2018

Nu är det dags att nominera till Solna stads pris till årets pedagog och årets skolledare för läsåret 2017/18. Så du som är barn, elev, vårdnadshavare eller kollega i någon av stadens förskole- eller skolverksamheter ta nu chansen och nominera den eller de som du tycker ska få priset. Nomineringsperioden är 2–21 maj.

Språk, samarbete och digitala verktyg i förskolan

24 april 2018

"Vi som arbetar i förskolan ska uppmuntra barnen till att vilja utforska och utmanas, vi ska väcka barnens nyfikenhet". På Pumpans förskola skapar pedagogerna helt nya spännande utmaningar för barnen där de får lösa olika problem med hjälp av samarbete, språkutvecklande uppgifter och digitala verktyg i så kallade Escape rooms.

Högre kvalitetskrav på skolmaten i ny upphandling

19 april 2018

Barn och elever i Solna stads verksamheter behöver god och näringsriktiga måltider för att orka hela dagen. Nu har en ny upphandling startat för leverantör av mat till stadens förskolor och skolor, med nya högre kvalitetskrav.

Ny förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen utsedd

17 april 2018

Alessandra Wallman har utsetts till förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som chef inom barn- och utbildningsförvaltningen och har sedan hösten 2017 arbetat som tillförordnad förvaltningschef med stort fokus på att förbättra kunskapsresultaten i stadens skolor och förbättra kvaliteten i förskolorna.

Karriärtjänster utvecklar Solnas förskolor

6 april 2018

Skickliga förskollärare är en viktig faktor för att barnen i förskolan ska nå sin fulla potential. För att utveckla det pedagogiska arbetet i Solnas förskolor finns därför förste förskollärarna som vid sidan av sitt ordinarie uppdrag arbetar med att driva och inspirera sina kollegor att tillsammans utveckla undervisningen i förskolorna.

Tyck till om ditt barns förskola eller skola i årets enkät

4 april 2018

Är du förälder till barn i någon av stadens förskolor eller skolor? Då är dina åsikter viktiga. Hjälp oss att förbättra våra verksamheter genom att svara på stadens årliga förskole- och skolenkät som genomförs under april.

Råsunda centralskola växer fram – platser kvar att söka till hösten

26 mars 2018

Till höstterminen 2018 välkomnas elever och personal till stadens nya högstadieskola, Råsunda centralskola, i moderna lokaler på Parkvägen. Skolan kommer att ta mot 340 elever i fyra parallella årskurser och det finns ett 50-tal platser kvar att söka.

Skolinspektionen utför regelbunden tillsyn i Solna

12 mars 2018

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. All skolverksamhet granskas vart tredje år. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , Nästa

Filtrera nyheter