Nyheter - Förskola & skola

Välkommen till Öppna förskolan i Solna

26 september 2018

Solnas fem öppna förskolor är uppskattade. Där kan man leka, måla, läsa sagor, sjunga, dansa eller bara umgås med andra föräldrar och barn.

Högre kvalitet i förskolan med ABC-utbildning

19 september 2018

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja kvaliteten i förskolorna, får alla pedagoger i Solna stad gå utbildningen Alla Barn i Centrum – ABC i förskolan. Utbildning bygger på forskning framtagen av Karolinska Institutet och handlar om att skapa bättre relationer och samspel mellan vuxna och barn. Nu syns mycket positiva resultat i stadens förskolor.

Filtrera nyheter