Nyheter - Förskola & skola

Minskade barngrupper i Solnas förskolor

6 juli 2017

Riktade insatser har lett till minskade barngrupper i den kommunala förskolan. Olika aktiviteter för att skapa lugn och trygghet i verksamheterna pågår och fortsätter under året.

Ny förskola i Huvudsta

5 juli 2017

I januari 2018 öppnar Norlandia en ny förskola i Huvudsta.

Många sommaröppna förskolor och fritidshem

27 juni 2017

Sommarlov i skolan och semestertider men många förskolor och fritidshem har öppet hela sommaren.

Resultat av brukarundersökningen 2017

22 juni 2017

Nu kan du ta del av resultaten från Barn- och utbildningsförvaltningens brukarundersökning som genomfördes i april och maj 2017.

Avtal klart för ny förskola och skola i centrala Solna

22 juni 2017

I takt med att Solna växer med nya bostäder och invånare ökar behovet av fler förskole- och skolplatser. Nu har staden tecknat avtal för en ny skola i centrala Solna med plats för cirka 360 elever i årkurs 7-9 och en förskola med fyra avdelningar.

Så används Snapchat i kommunikationen med eleverna

22 juni 2017

Sedan en tid tillbaka använder Skytteholmsskolans bibliotek Snapchat för att kommunicera med eleverna och berätta om vilka nya böcker som finns inne.
- Jag tycker att det är viktigt att vara där eleverna är och Snapchat är ett sådant ställe, säger initiativtagaren Johanna Rönnqvist.

Sammanhållen skolbarnomsorg under rektors ansvar

21 juni 2017

Placeringen till fritidsklubbarna inför höstterminen är klar och du som har ansökt har erbjudits en plats för ditt barn. Fritidsklubbarna är den del av skolbarnomsorgen som gäller barn i årskurs 4-6. Av Solnas nio fritidsklubbar övergår tre stycken från hösten 2017 till att bli en del av skolans verksamhet. 2018 övergår även övriga fritidsklubbar till skolan med rektor som ansvarig.

Studentfirande i Solna

7 juni 2017

Nu är det snart dags för årets studentfirande i Solnas gymnasieskolor. De som går sista året på gymnasieskolorna firar studenten med utspring den här veckan. Här hittar du utspringstider för de flesta gymnasieskolorna.

Flera internationella samarbeten i Solnas skolor

1 juni 2017

Flera av Solnas kommunala skolor har inlett samarbeten med skolor runt om i världen för att utbyta erfarenheter samt för möjlighet att ta del av och lära sig andra kulturer och träna språk.

Tillsammans med Friends mot mobbning

29 maj 2017

Alla elever i Solnas skolor ska trivas och känna sig välkomna. För att arbeta för en än mer välkomnande skola och mot mobbning inleder staden ett samarbete med barnrättsorganisationen Friends. Från och med höstterminen ska arbetet vara igång i alla Solnas skolor.

Nya förste förskollärare utnämnda i Solna stad

23 maj 2017

Fyra nya förste förskollärare har utnämnts i Solna stad. Det innebär att staden nu har 12 förste förskollärare i de kommunala och fristående förskolorna.

Förskolans dag firades i Solnas kommunala förskolor

22 maj 2017

Förskolans dag firas med maskerader, hattparader, disco och utställningar. Många barn, föräldrar och pedagoger uppmärksammar Sveriges mest uppskattade kommunala verksamhet.

Ny organisation för förskola och skola

17 maj 2017

Barn- och utbildningsnämnden fattade i maj beslut om en ny organisation för barn- och utbildningsförvaltningen. Detta för att skapa en ännu mer attraktiv arbetsplats, ge stöd till ytterligare utveckling av verksamheterna samt stärka arbetet med att öka barns och elevers trygghet.

Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande förskoleklasselever

12 maj 2017

För att du som vårdnadshavare ska få mer information om ditt barns start i förskoleklassen är du välkommen till informationsmöte på ditt barns blivande skola.

Elever i år 2 besöker stadshuset

2 maj 2017

Vad innebär demokrati och hur fungerar en kommun? Det är frågor som elever i år 2 på Granbackaskolan fick svar på vid ett besök i Solna stadshus.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , , 12 , Nästa

Filtrera nyheter