Språkutveckling

I Solna stad arbetar pedagogisk personal för att alla barn ska nå sin fulla potential. I detta arbete är språk och kommunikation en viktig del.

elever samarbetar

För att stärka barns och elevers språk, lärande och identitetsutveckling arbetar Solnas förskolor och grundskolor med språkutveckling.

Övergripande mål för arbetet är:

  • Att utveckla barns och elevers språkkunskaper.
  • Ett språkutvecklande arbetssätt på förskolor och grundskolor.
  • Pedagoger använder strategier i undervisningen som stödjer och utvecklar språkutvecklingen.
  • Pedagoger delar med sig till varandra av erfarenheter och kunskaper.

Arbetet med språkutveckling har påbörjats genom att pedagoger på förskolor fått utbildning i hur de ska arbeta för att främja barns och elevers språkutveckling. Förskolorna i Solna har utrustats med bildstöd till varje avdelning och pedagoger har utbildats i att använda bildstödet i sitt pedagogiska arbete.

Lärarna i grundskolan har vid studiedagar under hösten 2014 lyssnat på föreläsningar om språkutveckling. Dessa har hållts av Helene Törnkvist som är lärare i svenska som andraspråk och Barbro Westlund, lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.

Utvecklingsledare och lärare, förskollärare och specialpedagoger har under 2014 arbetat fram en strategi för språkutveckling som varje förskola och skola ska ta fram metoder utifrån och arbeta med i verksamheten.

För att fortbilda lärare ingår Solna stad i Läslyftet. Projektet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet drivs av Skolverket och bygger på kollegialt lärande, d v s att lärare lär av varandra med stöd av en handledare. Läs mer om Läslyftet på Skolverkets webbplats.

Följ arbetet med språkutveckling i Solnas förskolor och grundskolor via länkarna nedan.

"Språkutveckling pågår hela tiden", publicerad 16 september 2016

Lärarna i Solna fördjupar kunskaper om språkutvecklande arbete, publicerad 18 augusti 2016

Läsning i fokus när förskolor och skolor i Solna firade Världsbokdagen, publicerad 22 april 2016

Nu har nya bibblan öppnat på Granbacka, publicerad 14 april 2016

Språk, bild- och stödtecken, publicerad 17 mars 2016

Rönnbärsbarnen hittar på sagor, publicerad 29 februari 2016

Alla dessa spännande bokstäver, publicerad 2 februari 2016

Det var en gång... publicerad 28 september 2015

Läsning rockar, publicerad 24 september 2015

Europeiska språkdagen uppmärksammades på förskolorna, publicerad 25 september 2015

"Fyll på med språk" (föreläsning med Veli Tuomela), publicerad 24 september 2015

Barnen på Borgen utvecklar sitt språk, publicerad 25 juni 2015

Språk på Smaragden, publicerad 27 maj

"Jag blir glad av att dansa", publicerad 26 maj 2015

Barnen på Borgen utvecklar sitt språk, publicerad maj 2015

Vilken bokstav börjar ditt namn på, publicerad 29 april

Läsa är roligt, publicerad 23 april 2015

Språksamling på avdelning Fyren, publicerad 9 april 2015

Språkutvecklande arbete med sagor, publicerad 23 mars 2015

Språkvecka på Fantasia, publicerad 17 mars 2015

Granbacka - en läsande skola, publicerad 2 februari 2015

Tema Språk på Stenbacka förskola, publicerad 25 november 2014

Bild- och teckenstöd på Stenbacka, publicerad 22 oktober 2014

Språkdagen på Pumpans förskola, publicerad 1 oktober 2014

Språkvecka på Fantasia, publicerad 29 september 2014

Språk och kommunikation på Röd, publicerad 5 augusti 2014

Språklek på Solen, publicerad 15 april 2014

Dela: