Solna Naturskola

Solna naturskola på Överjärva gård – en utbildningsresurs för skolor och förskolor i Solna.

Solna Naturskola ordnar kursdagar med naturvetenskapligt innehåll för skolor och förskolor på uppdrag av Solna stad. Verksamheten är ett komplement till den ordinarie undervisningen och kursdagarna följer läroplanens mål & riktlinjer.

Samtliga kommunala grundskolor, och många förskolor, har s.k. abonnemang på Naturskolan för sina elevgrupper, även fortbildningskurser inom natur/miljö området erbjuds.

För mer information se www.overjarvagard.se eller kontakta Solna naturskolas lärare ninni@overjarva.se tel 08 734 20 50 eller elisabet@overjarva.se tel 08 734 20 64

Dela: