Unikt projekt på Ulriksdalsskolan

Susanna Sjögren på Ulriksdalsskolan leder projektet Kinas kultur och språk tillsammans med skola Nr 94, 九十四中学, i Kina. Eftersom att arbetet är unikt för Sverige har hon fått i uppdrag att skriva ett kapitel om projektet till en antologi till Uppsala universitet.

kinesisk mask

Susannas text kommer att ges ut av Uppsala universitet under våren 2015. Att arbeta som Susanna och hennes kollegor gör på Ulriksdalsskolan är unikt i Sverige. I arbetet ingår ett samarbete med en kinesisk skola i Chaoyangdistriktet i Beijing. Bland annat arbetar svenska och kinesiska klasser med liknande teman i olika ämnen under höstterminen 2014. I december kommer Ulriksdalsskolan visa upp sina elevers arbeten. Utställningen kommer sedan skickas till skola Nr 94 i Chaoyang och kinesiska elevers arbeten kommer att sändas till Sverige för att ställas ut på Ulriksdalsskolan.

Då arbetsformer fortfarande utarbetas har tre av Ulriksdalsskolans klasser varit involverade i arbetet under hösten. Det långsiktiga målet är att hela skolan ska delta i projektet. Susanna Sjögren berättar att målen för arbetet bland annat är ömsesidig och ökad förståelse för kulturer, att utöka Ulriksdalsskolans och elevernas kontaktytor och att lära av varandra.

Susanna Sjögren på Ulriksdalsskolan leder projektet Kinesiska i Solna.
Susanna Sjögren på Ulriksdalsskolan leder projektet Kinesiska i Solna.

Under hösten har arbetet med kinesiska bedrivits inom ramen för elevens val. Det är skolans elever i årskurs 4-9 som har haft möjlighet att välja Kinas kultur och språk. Under Elevens val har eleverna arbetat med bland annat Kinas geografi, kultur, historia och språk. Susanna Sjögren poängterar att det till stor del varit vad eleverna varit intresserande av som bestämt innehållet i undervisningen.

Dela: