Avtal med Kina undertecknat

Solnas och Ulriksdalsskolan unika samarbete med en skola i Chaoyangdistriktet i Beijing har nu befästs genom högtidligt undertecknande av ett samarbetsavtal.

Studiebesök Kina 2015

Den skola som Ulriksdalsskolan samarbetar med hette tidigare Skola 94 men Susanna Sjögren som är projektansvarig för samarbetet med Kina, berättar att den bytt namn och numera heter (på engelska): Affiliated High School of UIBE.

Undertecknandet av samarbetsavtalet skedde i Kina och närvarande från Sverige och Solna var, förutom Susanna Sjögren också Anne Rönnberg, förvaltningschef vid Barn- och utbildningsförvaltningen och Lena Lundström, rektor för Ulriksdalsskolan.

Vid den högtidliga ceremonin skrev Lena Lundström och rektorn för Affiliated High School of UIBE, under ett femårigt samarbetsavtal som gäller elev- och lärarutbyte. Skolorna ska bland annat dela med sig av pedagogiska och didaktiska kunskaper, material och teknologi. Något lika heltäckande avtal finns inte i någon svensk skola eller svensk kommun, vad vi känner till. Kinesiska skolor har kanske varit mer intresserade av samarbete med större aktörer som Australien och Kanada som de senaste åren lämnat djupare pedagogiska avtryck efter sig än vad Sverige gjort.

– Utbytet ska vara ömsesidigt och det ska vila på akademisk grund, poängterar Lena Lundström. Det har krävts massor av förberedelser få att nå hit där vi är i dag och det räcker inte med språket, man måste också ha kulturell kompetens. Det är framför allt Susanna Sjögrens mångåriga arbete och stora kontaktnät i Kina som ligger bakom att vi i dag är där vi är i samarbetet med Kina.

Att kontakterna med Kina varit framgångsrika förklarar Susanna Sjögren med att det var Solna stad som vände sig till Kinesiska myndigheter, inte Ulriksdalsskolan som sökt upp en skola eller en lärare i Sverige som kontaktat lärare i Kina. Förra året hade arbetet nått så långt att Susanna besökte Kina för att leta efter en skola att samarbeta med. Hon fastnade för den skola som då hette Skola 94.

– Vi delar en vision om kulturellt utbyte. Precis som Affiliated High School of UIBE vill Solna framför allt att eleverna skulle lära sig om andra kulturer, inte att samarbetet ska vara ett språkutbyte, berättar Susanna.

Studieresa till Kina 2015
Lena Lundström och rektor Liu Guoxiong 刘国雄 vid undertecknandet
av samarbetsavtalet mellan Ulriksdalsskolan och Affiliated High School
of UIBE.

– De som ska besöka oss är väldigt nyfikna på hur den svenska grundskolan är uppbyggd och hur vi arbetar, ända från sexårsklass, upp till årskurs nio men också hur det fungerar i gymnasieskolan och inte minst på högskolan, berättar Anne Rönnberg.

I Kina är alla högstadie- och gymnasieskolor knutna till ett universitet, något Lena Lundström tycker är intressant. Det nya namnet Affiliated High School of UIBE betyder helt enkelt att skolan är ansluten till UIBE, University of International Business and Economics i Beijing. 20% av eleverna som lämnar gymnasiet går vidare till UIBE.

– Medan vi talar om den sammanhållna skolan f-9 talar kineserna om den sammanhållna skolan för hela utbildningssystemet.

Under dagarna i Kina var de svenska gästerna på flera klassrumsbesök. Susanna berättar bland annat om en matematiklektion för sexåringar där nivån på problemlösningsuppgifterna låg på vad som i Sverige lärs ut till elever i årskurs fem eller sex...

– En sak som Sverige kan lära kinesiska skolor är öppenheten ut mot samhället, berättar Lena. Kinesiska skolor har och har haft fokus på kunskap men har insett att denna måste knytas till världen utanför klassrummet.

Till hösten ska sexårsklasserna på Ulriksdalsskolan prova att arbeta efter kinesisk förebild med rörelsepauser efter 20 minuters arbete. Lena Lundström påpekar vikten av att starta med enkla, konkreta och tydliga förändringar för att det som visar sig vara bra ska plockas upp och börja användas i undervisningsarbetet.

Susanne, Lena och Anne guidades av de svenska studenterna Arvid och Andreas vid University of International Business and Economics i Beijing.
Susanne, Lena och Anne guidades av de svenska studenterna Arvid
och Andreas vid University of International Business and Economics
i Beijing.

Det som händer nu närmast är att Susanna Sjögren ska skriva en rapport från Kinaresan. Den antologi som Susanna medverkat i – Kinesiskan flyttar in, finns att ladda ner nedan eller kan beställas från hanna.sahlberg @ba.uu.se

Klicka här för att ladda ner antologin Kinesiskan flyttar in – nytt skolspråk i Sverige (PDF-dokument, 3,3 MB)

Dela: