Seminarium om giftfri förskola 2014

I slutet av april 2014 anordnades ett seminarium om kemikalier i barns vardag. Ett sextiotal personer fick kunskap om vägen mot en hälsosammare miljö i förskola och skola.

Seminariet berörde allt från mat och leksaker till städ- och byggmaterial. Deltagare var chefer från skola, förskola och fritidsverksamhet samt tjänstemän från Solna stad. Arrangörer var miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen.

Ur programmet. Föreläsarnas presentationer hittar du snart till höger.

Samtliga föredrag samt inledning och avslutning av seminariet finns på Solnakanalen på Youtube. (Bildkvalitén är inte den bästa men det går utmärkt att lyssna till föredragen)

Kemikalier: Vän eller fiende? Anna Beronius, Doktor i medicinsk vetenskap, Stockholms Universitet. Hur påverkar kemikalier oss? Var finns kemikalier idag? Youtube

Giftfria barn leka bäst Cecilia Hedfors,Doktor i biokemi och medlem i Naturskyddsförningens kemikalienätverk. Varför börja med barnen? Vad kan vi göra? Youtube

Upphandling – verktyg för minskad kemikaliepåverkan Charlotta Brask, Miljöchef, Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Youtube

Hur ser det ut i Solna? Michael Jangenfalk, examensarbete i Solnas förskolor. Hur ser kunskapsnivån om kemikalier ut i Solna? Vem köper in leksaker? Youtube

Så här jobbar vi i Sundbyberg Filippa Palmgren, Projektledare för projektet Giftfri förskola i Sundbybergs stad, redovisade den antagna handlingsplanen. Youtube

Som ett nästa steg tar staden fram råd för en giftfri förskola. Förskolepersonal kommer att bli inbjudna till seminarium. Senare blir det också seminarium för intresserade föräldrar.

För mer information kontakta Annika Önnerlöv på barn- och utbildningsförvaltningen, annika.onnerlov@solna.se.

Dela: