Informationskväll - Minska ohälsosamma ämnen i barnens vardag 2015

Den 6 maj 2015 anordnades ett informationsmöte om att minska ohälsosamma ämnen i barnens miljö. Föräldrar från förskolan och intresserade tjänstemän kom.

Barn är den grupp i samhället som är mest känslig. Därför behöver vi gemensamt sträva mot att minska ohälsosamma ämnen i barnens miljö.

Informationskväll 6 maj 2015

Program

Kemikalier i vår vardag

Linda Molander, doktorand på institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet. Varför är det viktigt att arbeta med att minska ohälsosamma ämnen och varför börja med de yngsta barnen?

Råd för en giftfri förskola

Mia Simm, miljöstrateg, miljö- och byggnadsförvaltningen, Annika Önnerlöv, kommunikationsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen tillika projektledare för giftfri förskola presenterar råd och informationsblad om kemikalier.

Bakgrund

Under drygt ett år har flera förvaltningar i Solna stad tillsammans arbetat med att ta fram råd för en giftfri förskola. Det innebär att flera perspektiv och kompetenser har tagits tillvara under processen. I arbetet har också föräldrar och personal från förskolan bidragit med engagemang och kunskap.Erfarenheter och kunskap från andra kommuners arbete och från forskning har tagits tillvara.

I slutet av april fick personal från fristående och kommunala förskolor delta i ett seminarium där information om kemikalier i miljön, erfarenheter från en förskola i Sundbyberg och de nya råden presenterades. Det blev startskottet för ett långsiktigt arbete i Solna stads kommunala förskolor att minska ohälsosamma ämnen i förskolan.

Välkommen!

Dela: