Karriärtjänster

Skickliga förskollärare och lärare är en viktig faktor för att barn och elever ska nå sin fulla potential. I Solnas skolor och förskolor finns förstelärare och förste förskollärare som vid sidan av sitt ordinarie arbete bland annat arbetar med att utveckla det pedagogiska arbetet, föra vidare kunskaper om aktuell pedagogisk och didaktisk forskning till sina kollegor och bidra till skolans utveckling.

Lärare undervisar

På skolverkets hemsida finns ytterligare information om karriärtjänster i skola och förskola.

Dela: